Lauka Gusztáv Népdal című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Kötöttem rózsa koszorút,
 U -  -   -  U  U  U -   
Szépet, pirost, háromsorút,
  - -    U -     - -  U -   
Szeretett rózsámnak adom -
  U U -    -  -  U  U -    
Hogy feltűzze vasárnapon.
 -    -  -  U  U -  U U   

 
Előre örülök neki,
U - U U U -   U U  
Mert a` rózsa illik neki,
 -   -   -  U -  -   U U 
Ő is mint a` rózsa piros -
- -   -   -   -  U  U -    
Nyalka, kényes, és takaros.
  -  U   -  U   -   U U U   

 
Oh de megcsalt szépreményem,
-   U  -   -     -  U -  -   
Koszorumat sírva nézem,
 U  U U -   -  U  - -   
Ki élve oltárhoz vezet,
 U -  U -  -  -   U U  
A` halállal fogott kezet.
-   U -  -   U -    U U   

  
Kötöttem rózsa koszorút,
 U -  -   -  U  U  U -   
Szépet, pirost, háromsorút -
  - -    U -     - -  U -    
Nem tűzhetem kalapjára,
 -   -  U -   U -  - U  
Csak gyászos koporsójára.
  -    -  -   U -  - - U 
A

A

B

B

 8

8

8

8

^ Páros rím
A

A

B

B

 8

9

9

8

^ Páros rím
A

A

B

B

 8

8

8

9

^ Páros rím
A

A

B

B

 8

8

8

8

^ Páros rím