Szendrey Júlia De kijutott nekem... című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
De kijutott nekem
 U  U U -    U U 
Ezen a világon;
U U  U  U - -   
Csak már vége lenne,
  -   -   - U  -  U 
Egyre azt kivánom.
-   U -    U - U   

  
Mit annak az élet,
 U  -  U  U  - -   
Kinek nincs jövője,
 U -   -     U - U  
Kinek a jelen csak
 U U  U  U -    U 
A mult szemfedője!
U  -     -  U - U  

  
Szegény virágok, mik
  U -    U - -    -  
Holttestet takarnak:
 -   -  -   U -  -    
Szegény örömeim,
  U -   U U U-   
Koporsóra hullnak!
 U -  - U  -   U   

  
Mult idő! oh, miért nem
 -   U -  -    U-    -  
Tudlak elfeledni,
 -  U  -  U -  U  
Mért jársz egyre vissza
 -    -    -   U  -   U
Engem kisérteni?
-  -   U -  U U  

  
Hogyha már tudtalak
 -   U  -   -  U -  
Koporsóba tenni,
 U -  - U  -  U  
Mért nem tudlak immár
 -    -   -  U  -  -  
Végkép eltemetni!...
 -  -  -  U -  U     

 
Azon pillanatban,
U -   -  U -  -   
Melyben felednélek,
 -   -   U -  - U  
Utánad repülve
U - -   U -  U 
Hagyna el a lélek;
 -   U U  U  - U   

  
Veled temetném el
 U -   U -  -  -  
Hozzád forrott éltem,
 -  -   -  -   -  -   
Sirodon halna el
 U U -   -  U -  
Végső lélekzésem!
 -  -  - -  - U  
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím
A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím
A

B

C

B

 7

6

6

6

^ Félrím
A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím
A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím
A

A

B

A

 6

6

6

6

^ Visszatérő rím