Czóbel Minka Bágyadt csillag... című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Bágyadt csillag, mit tündökölsz
 -  -     -  -    -   -  U -   
Oda fenn az égen?
U U  -   U  - U  
Az én rózsám elköltözött,
U  -   -  -  -  -  U -    
Más földön jár régen.
 -   -  -   -   - U   

  
Nézem halvány sugárodat.
 - -   -  -    U - U -   
Nézem azt a képet,
 - U  -   U  - -   
Melyhez rózsám szép szava köt
 -   -   -  -    -    U U  -  
Sok drága emléket.
 -    - U -  - U   

  
Mintha most is itten ülne
 -   U  -   U  -  U  -  U 
Vélem a tó partján,
 - U  U  -  -   -   
Vagy mintha ott ringatóznánk
 -    -   U -    -  U -  -  
A kis könnyü sajkán.
U  -   -   U  -  -   

  
Fehér virág alatt görnyedt
 U -   U -  U -    -   -   
Zöld májusfa ága,
 -    - -  U - U  
De édesen, szépen szólott
 U - U -     - -    - -   
Kertünk csalogánya!
 -  -     U U -  U  

 
Aztán langyos eső hullott
-  -   -   U  U -  -  -  
A fehér virágra,
U  U -   U -  U  
Mintha most is eső hullna
 -   U  -   U  U -  -   U 
Szemem pillájára.
  U -   -  - - U  

  
Most rideg az ág, a világ,
 -    U U  U  -   U  U -   
Csak a vihar fujja
  U  U  U -   -  U 
Vad nótáját, hol elhagyja,
 -   - - -    U  -  -   U  
Hol megkezdi ujra.
 -   -  -  U -  U  

  
De a vihar szárnyain jő
 U U  U -    -   U-   - 
Tavasz a világra,
 U U   U  U -  U  
Tavaszkor eljösz-e hozzám
 U -   U  -  U   U  -  -  
Szivem boldogsága?
  U -   -  -  - U 
A

B

A

B

 8

6

8

6

^ Keresztrím
A

B

C

B

 8

6

8

6

^ Félrím
A

B

C

B

 8

6

8

6

^ Félrím
A

B

C

B

 8

6

8

6

^ Félrím
A

B

C

B

 8

6

8

6

^ Félrím
A

B

B

B

 8

6

8

6

A

B

C

B

 8

6

8

6

^ Félrím


AlliterációAlliteráció