Havas István Harcos költő című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
A természet volt első nagy szerelmem,
U  -  -  -   -   -  -  -     U -  -   
Visszhangja még ma is cseng énekemben.
 -    -   U  -   U -    -   - U -  U  
Ő a nagyság, szépség, örök adat,
- U  -   -     -  -   U U  U -   
Mikor egy-egy dal szivemben fakad,
 U U  U   -    -    U -  -   U U  
Ő az élet, bárha a szerelem,
- U  - -    -  U U   U U -   
Barátság, pálya és más küzdelem
 U -  -    -  U -   -   -  U -  
Gond-aggodalma merül is elém -
 -   -  U -  U  U U  U  U -    
Ma vallomás, de holnap költemény.
 U  -  U -    U  -  -   -  U -    

  
Komédiás a költő, hazudik,
 U - U-  U  -  -   U U U  
Aki divatnak veri húrjait,
U U  U -  -   U U  -  U-   
Hizeleg a kornak, iránynak,
 U U U  U  -  U   U -   -   
Szerepet játszva áll cigánynak.
  U U -   -    U -    U -   U  
Olcsó becsvágya a taps és siker,
-   -  -   -  U U  -   -   U -   
Midőn a fórumon szavalni mer.
 U -  U  - U -    U -  U  U   

  
Költő, ki járja népe útjait,
 -  -   U  -  U  - U -  U-   
Nem azokból való, kit elvakít
 U  U -  -   U -   U  -  U - 
A dicsőség könnyű párázata.
U  U  - -   -   -  - - U U 
A dal a mélységek sugallata.
U  U  U  -   - -   U -  U U 
A harcos költő küzd, de nem komor,
U  -  -   -  -  -     U  -   U U  
A közöny átka rája nem tipor.
U  U U   -  U  - U  -   U U  
A küldetés tudata vértezi,
U  -  U -   U U U  -  U U 
Aki az ezrek sorsát érezi.
U U U  -  -   -  -  - U U  

  
Látó, lelkes, ha áldott Napja kel:
 - -   -  -    U -  -    -  U  U   
A magány, melybe rejtve énekel,
U  U -     -   U  -   U - U -   
Vággyal, hittel és álmokkal teli
 -   -    -  U  -  -  -  -   U U 
Lelkét meglátva, kiteregeti.
 -  -   -  -  U   U U U U U 
A harcos költő itt se társtalan,
U  -  -   -  - -    U  -   U U  
A látnok-isten szeme rajta van.
U  -  U  -  -    U U  -  U  U   

 
A fény volt ősi küldője, a hajnal,
U  -    -   - U  -  - U  U  -  -   
Hogy ébredést daloljon férfiajkkal;
 U   -  U -    U -  -   -  U-   U  
Adatott élményt, színt, hangot neki
U U -   -  -       -     -  -   U U 
S ő a pusztában is fölkeltheti
  - U  -   - U  -   -  -   U U
Az emberbarmot, aki elaludt -
U  -  -  -  U   U U U U -    
Örök küzdelme, nyithat csak kaput
U -   -  -  U    -  -    -   U U 
A gyávák lelkén, mert a harc: király,
U   - -   -  -    -   U  -     U -    
Nagyobbat nála Isten se kínál.
 U  -  -   - U -  -   U  - -  
A

A

B

B

A

A

C

C

 11

11

10

10

10

10

10

10

A

B

C

C

D

D

 10

10

9

9

10

10

A

A

B

B

C

C

D

D

 10

10

10

10

10

10

10

10

^ Páros rím
A

A

B

B

C

C

 10

10

10

10

10

10

^ Páros rím
A

A

B

B

C

C

D

D

 11

11

10

10

10

10

10

10

^ Páros rím
Alliteráció