Havas István Hallga, tél csendje... című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Haliga, tél csendje nevet a Iákon,
 U U U   -    -   U  U U  U U- -   
Hallga, hó zenél a bütykös átfon!
 -   U   -  U -  U  -   U  -  -   
Jókedvű pillék csattogva szállnak,
 - -  -  -  -    -  -  U   -   -   
Nincs végehossza a muzsikának.
 -     - U -   U U  U  U - U   

  
Tündéri sereg dalol a télnek,
 -  - U  U -   U U  U  -  -   
Biztatón mondja: "Melegedj, lélek.
 -  U -   -   U    U U -     - U  
Álmokat hullat a tél szitája,
-  U -   -  U  U  -    U - U  
Szívedben haji ki akácvirága!"
  - -  -   U U  U U -  U - U   

  
...melegítsz, erdő... A fák között messze.
    U U -     -  -    U  -   U -    -   U  
Vakító fehér ködökbe veszve,
 U - -  U -   U -  U  -   U  
Rózsákkal keblén, égkék ruhába,
 -  -  -   -  -   -  -   U - U  
Felém siet az emlékek lánya!
 U -   UU  U  -  - -   -  U  

  
Szemébe` könny gyújt hétszínű lángot.
  U - -   -      -    -   - -  -  -   
Hallga, télerdőn hív űzni álmot!
 -   U   - -  -   -  -  U -  U   
- S elindulok véle, kéz kezet fogva.
    U -  U -   - U   -   U -   -  U 
Úttalun úton lelünk-e nyomra?!
-  U U  - -   U -   U   -  U  
A

A

B

B

 12

10

10

10

^ Páros rím
A

A

B

B

 10

10

10

11

^ Páros rím
A

A

B

B

 11

10

10

10

^ Páros rím
A

A

B

B

 11

10

11

10

^ Páros rím
AlliterációAlliteráció