Havas István Elfelejtselek? című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Hangod zenél a szél szavában
 -  -   U -  U   -    U - U 
A hársak közt a vén hegyen,
U  -  -   -   U  -   U  U  
A fülemüle-csattogásban
U  U U U U   -  U -  U 
A zugligeti réteken.
U  -  U U U  - U -   
S mikor eláll a dal s a szél,
   U U  U -   U  -    U   -  
A csend is terólad beszél,
U   -   -   U - -   U  -  
Amint megül a hegy, a völgy felett...
U -    U U  U  U    U  -     U -      
S te azt akarod, hogy elfelejtselek?!
   U -   U U -    U   -  U -   U U    

 
Az esti tó ezüst szinében
U  -  U  - U -     U - -  
Két gyémánt-szemed rám derül,
 -    - -     U -   -   U U  
A tündérarcu messzeségben
U  -  - -  U  -   U -  -  
Kedved és vágyad hegedül.
 -  U  -   -  -   U U U  
A patak pergő gyöngyein,
U  U -   -  -   -   UU  
Erdő lombszegte völgyein:
-  -  -    -  U  -   U-    
Sugár alakod ringva száll, lebeg...
 U -  U U -   -   U   -     U -     
S te azt akarod, hogy elfelejtselek?!
   U -   U U -    U   -  U -   U U    

  
Ha Beethoven-szonáta zendül
 U  U-  U -    U - U  -  U 
A művészverte húr szaván,
U  - -   -  U  -    U -   
Ha Chopin édes álma rezdül
 -   U U  - U  -  U  -  -  
Föl a hangverseny-zongorán;
 U  U  -   -  -    -  U -   
Ha Liszt, Erkel szent hangjai
 U  -     -  -    -    -   UU 
Szívemig tudnak szállani:
  - U -   -  -    -  U U  
Ott állsz mellettem, mindig rádlelek...
-   -      -  -  -    -  -   -  U -     
S te azt akarod, hogy elfelejtselek?!
   U -   U U -    U   -  U -   U U    

  
Ha egyedül járok, ha mással,
 U U  U -   - -    U  -  -   
Kocsin, hajón, porban gyalog,
 U  -    U -    -  -    U -   
Fényes nappal, vak éjszakákban,
 -  -   -  -    U  -   U -  -   
Hol kis mécs lángja sem ragyog:
 -   -   -    -   U  -   U  -    
Halkan követsz s követlek én,
 -  -   U -       U -  U  -  
Én az árnyék, te meg a fény...
-  U  -   -    U  U  U  -      
Bele ragyog az árnyékba kék szemed...
 U U  U  U  U  -   -  U  -    U -     
S te azt akarod, hogy elfelejtselek?!
   U -   U U -    U   -  U -   U U    

  
Megtenném, elfelejtenélek,
 -  -  -   -  U -  U - -   
De te vagy szép gyermekkorom,
 U  U  -     -    -  -  U -   
Melytől a szív s dal újra éled,
 -   -  U   -     U  -  U - -   
S kifog a gondon, bún, koron.
   U U  U  -  -    -    U -   
Te vagy a Nap, te tiszta ég,
 U  U   U  -    U  -   U -   
S én rája ne tekintenék,
  -   - U  U  U -  U -   
Hol éjben is néz rám csillagsereg!...
 U  -  U  -   -   -    -  -  U U     
Oh, hogy tegyem meg, hogy felejtselek!
-    -    U  -   -    -    U -   U U  
A

B

A

B

C

C

B

B

 9

8

9

8

8

8

10

11

A

B

A

B

C

C

D

D

 9

8

9

8

8

8

10

11

A

B

A

B

C

C

D

D

 10

8

9

8

8

8

10

11

A

B

A

B

C

D

E

E

 9

8

9

8

8

8

11

11

A

B

A

B

C

D

E

E

 9

8

9

8

8

8

10

10Alliteráció