Czóbel Minka Ördögszekér című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Ördögszekér, ördögszekér,
-  -   U -   -  -   U -   
Hova kerget-kurgat a szél?
 U U  -  -   -  U  U   -  
Akárhova, a szívemet
U -  U U  U   - U -  
Rád kötöm és szerelmemet.
 -   U U  -    U -  U U   

  
Vigyed, vigyed a szél útján,
 U  -    U  U  U   -  -  -   
Kopár tarlón, sima pusztán,
 U -   -  -    U U  -   -  
A homokos dombtetőre,
U  U U -   -   U - U  
Perjés, füves temetőre.
 -  -    U -   U U - U  

  
Ha megállit árok szele,
 U  U -  U  - -    U U  
Dobd le, soh`sem gondolj véle,
 -    U   -   -   -  -    - U 
Inkább árok legyen sirja,
-  -   - -   U  -   -  U  
Csakhogy szívem más ne birja.
  -  -     - -   -   U  -  U  

  
Hej a legény mind hűtelen,
 U  U  U -    -    - U U  
Igaz köztök egy se` terem,
U -   -  U  -    -   U -   
Ki a szívét neki adja,
 U U   - -   U U -  U  
Nincsen annak boldog napja.
 -   U  -  -   -  -   -  U  

 
Ördögszekér, ördögszekér,
-  -   U -   -  -   U -  
Akár merre kerget a szél,
U -   -  U  -  U  U   -   
Vidd magaddal a szívemet,
 -    U -  U  U   - U -   
Röpitsd el a szerelmemet!
 U -    U  U   U -  U U  
A

B

C

C

 8

8

8

8

A

A

B

B

 8

8

8

8

^ Páros rím
A

A

B

B

 8

9

8

8

^ Páros rím
A

A

B

B

 8

9

8

8

^ Páros rím
A

B

C

C

 8

8

8

8

AlliterációAlliteráció