Reményik Sándor Néha félek... című versének elemzése

RitmusképletSzótag
Néha félek...
 - U  - U    
Úgy nyugtalanít ez a suttogás,
-     -  U U -  U  U  -  U -  
Ezek a halk neszek,
U U  U  -    U  U  
Ez az imbolygás, ez az összejátszás
U  U  -  -   -   U  U  -   U -   - 
A hátam megett.
U  - -   U -   
E halk hullása nem tudom minek.
U  -    -  - U  -   U -   U U  
Itt nem hull levél,
-    -   -    U -   
Tán az Idő pereg
 -  U  U -  U -  
Bús percegéssel itt, az örökzöldben.
 -   -  U -  U  -    U  U -  -   -   
Néha félek...
 - U  - U    
A fenyves olyan kísérteties.
U  -   U  U  -   - -  U U-   
Néha úgy érzem, hogy lepke vagyok,
 - U -   -  -    -    -  U  U  -   
S felszúrhat minden öreg fenyő tűje.
   -   -  -   -  U  U -   U  -  - U 
Egy idegen parány,
U   U U -   U -   
Akit nem tűr az ősvadon magában.
U -   -   -  U  -  U -   U - -   
De multkor egy gyökérbe botlott lábam,
 U  -   U  -     U -  U  -  -    - -   
S ahogy fölnéztem,
  U -    -  -  -   
Megrázta szakállát egy vén fenyő,
 -  -  U   U -  -  -    -   U  - 
És így szólt hozzám barátságosan:
-  -     -    -  -   U -  - U U   
Öcsém, jobban vigyázz!
U  -    -  -   U  -    
S ha elvágódsz, hát csak magadra vess!
   U -  - -      -    -   U -  U  -   
 4

10

6

11

5

10

5

6

11

4

10

10

11

6

11

11

5

10

10

6

10