Vörösmarty Mihály Ki a hamis? című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
A sok leány között
U  -   U-    U -  
Egy kettő ha van is,
-    -  -  U  U  -   
Hazudtatok nekem,
 U -  U -   U -   
Hogy a lány mind hamis.
 U   U  -    -    U U   

 
Ím e kis barna hölgy
-  U  -   -  U  -    
Könnyű, mint a madár,
 -   -   -   U  U -   
Ne higye senki is
 U  U  U  -  U U 
Azért, hogy csapodár.
U -     -     U U -   

 
Őszinte, jószivű,
-  -  U   -  U -  
Szemében lelke ég:
  U - -   -  U -   
Ily szép világitást
-     -   U - U -  
Aligha láttam még.
U -  U  -  -   -   

  
S ha néha rám tekint
   U  - U  -   U -   
- Az isten áldja meg! -
  U  -  U  -   U  U    
A kéj s öröm miatt
U  -    U -   U-   
Még lelkem is remeg.
 -   -  U  -   U U   

  
Nem érzek semmit is,
 U  -  -   -  U  -   
Csak azt, hogy szeretem:
  U  -     -     U U -    
Világnak gondjait
 U -  -   -   UU 
E szóba temetem.
U   - U  U U U   

  
Mi gondom a világ?
 U  -  U  U  U -   
Ha őtet láthatom,
 U - -   -  U -   
Ha lelkemmel szeme
 U  -  -  -    U U
Egében lakhatom!
U - -   -  U U  
A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím
A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím
A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím
A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím
A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím
A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím