Batsányi János Esdeklő panasz című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Ne félj, ne félj, kedves lélek!
 U  -     U  -     -  -   - -   
Ne távozzál előlem.
 U  - -  -  U - -   
Mondtam, hogy már nem remélek...
 -   -    -    -   -   U - -     
Miért tartasz hát tőlem?
 U-    -  -    -   - U   

  
Mit kesergetsz haszontalan,
 -   U -  -     U  -  U -   
Mit únszolod könyveim?
 U  -   U -   -   U-   
Tudom úgyis, boldogtalan,
 U U  -  -    -  -  U -   
Hogy nem lehetsz az enyim!
 -    -   U -    U  U  U   

  
Látom, mint küszködik szíved,
 - -    -    -   U -    - -   
Mint ég titkos tüzében,
 -   -   -  -   U - -   
Szemlélvén, mint eped híved,
  -  -  -    -   U -   - -   
S mint vész kínos hevében!
   -    -    - -   U - U   

  
Látom, nedvesült szemednek
 - -    -  U -     U -  -  
Mint hullnak le gyöngyei,
 -    -   -   U   -   UU  
Tudván, érted mint gerjednek
 -  -   -  -   -    -  -  -  
Lelkemnek gyötrelmei!
 -  -  -    -  -  UU  

 
Ó! ha bánatimnak árja
-   U  - U -  U  -  U 
Meghatotta szívedet,
 -  U -  U   - U -   
S még egészlen ki nem zárja
   -  U -   -   U  -   -  U
Elméd régi hívedet:
-  -   - U  - U U    

 
Ó! ne siess, drága lélek,
-   U  U-      - U  - -   
Ne siess úgy előlem!
 U  U-   -   U - -   
Tiéd vagyok én, míg élek...
 U-   U  U  -    -  - -     
Ne tartózkodjál tőlem!
 U  -  -  -  -   - U  
A

B

A

B

 8

7

8

7

^ Keresztrím
A

B

A

B

 8

7

8

7

^ Keresztrím
A

B

A

B

 8

7

8

7

^ Keresztrím
A

B

A

B

 8

7

8

7

^ Keresztrím
A

B

A

B

 8

7

8

7

^ Keresztrím
A

B

A

B

 8

7

8

7

^ Keresztrím






















Alliteráció

































Alliteráció