Zajzoni Rab István Örülj, vidulj, magyar hazám című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Örülj, vidulj, magyar hazám.
U -     U -     U  -   U -  
Imádd nagy istened,
U -    U   -  U -   
Büszkén emeld ma lekonyult,
 -   -  U -    U  U U  -    
Megrongált fejedet.
 -  -  -    U U U   

 
Az ezredéves ivadék,
U  -  U - U  U U -  
Az aluvó magyar,
U  U U -  U  U  
A napot kelni látja már
U  U -   -  U  -  U  - 
És ébredni akar.
-  -  -  U U U   

 
A szent erő, a lelki fény,
U   -   U -  U  -  U  -    
Mi pihent kebelén,
 U  U -    U U -   
Mily szép életre kél ki most
 -     -  - -  U  -   U  -  
A szellem mezején!
U   -  -   U U -   

 
És összeforr az akarat,
-  -   U -   U  U U -   
Mint hosszu bérci sor,
 -    -   U  -  U  U  
És áll a tett, mig áll a föld,
-  -   U  -     U  -   U  -    
Mint óriás szobor.
 -   - U-    U U   

  
S e szobor derült homlokán
  U   U -   U -    -  U -  
Dicsőség tündököl,
 U  - -   -  U -   
Mit felhők éje soha, de
 -   -  -  - U  U U   U 
Soha le nem töröl.
 U U  U  -   U U   

 
Örülj hát, bús magyar hazám,
U -    -    -   U  -   U -  
Imádd nagy istened,
U -    U   -  U -   
Büszkén emeld ma lekonyult,
 -   -  U -    U  U U  -    
Megrongált fejedet.
 -  -  -    U U U  
A

B

C

B

 8

6

8

6

^ Félrím
A

B

C

B

 8

6

8

6

^ Félrím
A

B

C

B

 8

6

8

6

^ Félrím
A

B

C

B

 8

6

8

6

^ Félrím
A

B

C

B

 8

6

8

6

^ Félrím
A

B

C

B

 8

6

8

6

^ Félrím