Kaffka Margit Közöny című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Bús ködruhába, nézd leszáll az este.
 -   -  U - U   -    U  -   U  -  U  
Gyötri a csendet fuldokló ütem,
  -  U U   -  -   -  -  - U U  
Az óra... Halld, amint ébredve - veszve,
U  - U     -     U -   -  -  U    -   U 
Az összecsengést hasztalan keresve
U  -   U  -  -    -   U -   U -  U 
Belehangzik a szavad, - s a szívem.
 U U -   U  U   U -       U   - -   
Most, - most!... Hogy biztat egyre, mindörökre
 -       -        -    -  U  -   U   -  U -  U 
S előbbre egy lépést se jár az óra! -
  U -   U -    - -    U  -  U  - U    
- Nem érzed-é, hogy sorsunk odakötve
   U  -  U  -   -    -  -   U U -  U
A reszkető, ijedt kis mutatóra.
U  -   U -  U -    -   U U - U  
Hagyd a panaszt! - Száll még sok alkony árnya,
 -    U  U -         -    -   U  -  U   -   U 
Együtt theázgatunk sok este még.
U  -     U-  U -    U  -  U  -   
Kéz-kézben, csendes óra jöttit várva...
 -   -  -     -  U  - U  -  -   -  U   
Utóbb elég lesz, - neked is elég.
U -   U -   -       U U  U  U -   
Kalandos terveket se foltozz váltig! -
 U -  -   -  U -   U  -  -    -  -     
Marad az éltünk ünnepnapja ez,
 U U  U  -  -   -  -  -  U -   
Tán jobb neked, hogy valóra nem válik, -
 -   -    U -    -    U - U  -   - -     
Tán jobb nekem, ha fészkünk sohse lesz.
 -   -    U -    U  -   -    -  U  U   
A

B

A

A

B

C

D

C

D

E

F

E

F

G

H

G

A

 11

10

11

11

10

11

11

11

11

11

10

11

10

11

10

11

10