Radnóti Miklós Nem tudhatom... című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
 -   -  U -    -    -  U  U  - -   -   U -    
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
 U -    U - U -  -   U  -  -  -  U -   
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.
 U  -   -    -   U -  -   U -  U -   U - U  
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága
 U - U  -  U  -    -    U -    -    -  U - U 
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.
   U - -    -  U  -   -   U  -   U  -  U  U  
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel
-   -   U  -      U  - U  - -  -   -  U U 
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,
U   -    U -    U -  -    U - -  -   U -   
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton,
 U -    -    -  U  -  -    -   -  U  U  U -   
s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon
   U -    -    -   U -   U  -     - U -  U  U 
a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom.
U  -  U -  -    -  -   U -  -  -  U -   
Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj,
 U  - -    -    U - U  -  -   -  -  U  -   
s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály,
   -   -  U   -   U -   -    U -  -     U -   
annak mit rejt e térkép? gyárat s vad laktanyát,
-  -   -   -   U  -  -     - -     -   -  U  -   
de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát,
 U  - -    -   -   -  -    -   -     U -   U  -  
az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket,
-    - -   -  U  -   -  -    -  - -  U -   
míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg,
 -  -  U  -  U -  -    U  -  --    U U  
erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat,
-  -    -   -    U -   -      -  -  -   - U U  
a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat,
U  - -   -   U  - -    U  -  -   - U -   
s mi föntről pusztitandó vasút, vagy gyárüzem,
   U  -   -   -   U -  -  U -    -     - U U  
az bakterház s a bakter előtte áll s üzen,
-   -  -  -    U  -  U  U -  U -     U -   
piros zászló kezében, körötte sok gyerek,
 U -   -   -  U - -    U -  U  -    U -   
s a gyárak udvarában komondor hempereg;
  U   - U  -  U - -   U -  -   -  U U  
és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma,
-  -   U  -    U  - U   U -  -   -   U U 
a csókok íze számban hol méz, hol áfonya,
U   - U  - U   -  -   -   -    U  - U  U  
s az iskolába menvén, a járda peremén,
  U  -  U - U  -  -   U  -  U  U U -   
hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én,
 -    U  U -  U  -  U   -    - U  -  U  -  
ím itt e kő, de föntről e kő se látható,
-  -   U  -   U  -   -  U  -  U  -  U -  
nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható.
 -     -  -    -   -   -  -   -   -  U -  U -  

  
Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép,
 -    - U -   U  -    U  U -  U  -  U  -   
s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és mikép,
   -  -   U -   -  -  -     U -    U  -   U -   
de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen,
 U -  -   -  U -  -     -  -  -   -  U U  
és csecsszopók, akikben megnő az értelem,
-    -    U -   U -  -   -  - U  -  U -   
világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva,
 U - -   -  U   -  -    U -   -  -  U  -  U  
míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja,
 -   -    U  -   U -   U -  -  U  - U -  U  
s fojtott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek.
   -  -     U -   U  -  -    -     - U  -   U -  U   

  
Nagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éji felleg.
 -     -   U -   U -     -    -  -   - - U  -  U  
A

B

C

C

A

A

D

D

E

F

G

H

I

I

A

A

J

J

K

K

A

A

J

J

L

L

F

F

 13

13

14

14

13

13

13

13

13

13

13

12

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

A

A

B

B

C

C

B

 13

13

13

13

14

14

14

A

 14AlliterációAlliteráció