Móra Ferenc Ballada című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Fehér babaháznak
 U -   U U -  -  
Rácsos kapujába
 -  -   U U - U 
Páváskodik Panka
 - -  U -   -  U 
Szép bodor babája.
  -   U -   U - U  

  
Piros rokolyába,
 U -   U U  - U  
Patyolat kötőbe,
 U  U -   U - U  
Bodor baba, kit vársz
 U -   U U   -   -    
Pillangós cipőbe?
 -  -  -   U - U  

  
"A ki megöntözzön,
 U  U  U -  -  -   
Várom a gavallért.
 - U  U  U -  -    
Nem sajnálok tőle
 -   -  - -   - U 
Se tojást, se tallért.
 U  U -     U  -  -    

  
Szagos rózsavizét
  U -   -  U U -  
Ne sajnálja ő se:
 U  -  -  U -  U   
Bodorhajam jobban
 U -  U -   -  -  
Bodorodik tőle."
 U U U -   - U   

  
Nem marad gazdátlan
 -   U -   -  -  U 
A tojás, a tallér:
U  U -   U  -  -   
Ott jön már, ott jön már
-    -   -   -    -   - 
A híres gavallér!
U  - -   U -  -   

  
De nem gyalog jő ám,
 U  -    U -   - -   
Sem pedig batáron:
 -   U -   U - -    
Porcelánhuszár jön
 -  U -  U  -   -  
Porcelánszamáron.
 -  U -   U - U   

  
Kacagány a vállán,
 U U -   U  -  -   
Csákó a fejében,
  - - U  U - -   
Rózsavizes üveg
 -  U U U  U U 
A kesztyűs kezében.
U  -    -   U - U   

 
Ahol szalutál már
U -    U U -   - 
Az üvegpolc sarkán,
U  U -  -    -  -  
A bajusza végén
U  U U  U  - -  
Sodor egyet nyalkán.
 U U  U  -    -  -   

 
A bodor baba már
U  U -   U U  -  
Rá is mosolyodik,
 - -   U U  U -   
Mikor a szamárka
 U U  U   U -  U 
Nekiszilajodik.
 U U  U U U U   

  
Lába nagyot toppan,
 - U  U  -   -  -   
Feje nagyot koppan,
 U U  U  -   -  -   
Porcelánszamárka
 -  U -   U -  U
A földre lepottyan.
U  -   U  U -   U   

  
Porcelánhuszárnak
 -  U -  U  -  -  
Kitörött a nyaka,
 U U -   U   U U  
Szívhasadva nézi
  -  U -  U  - U 
Szegény bodor baba.
  U -    U -   U U  

 
Anyukának keze
U  U - -   U U 
Zörög a kilincsen -
 U U  U  U -   -    
Jaj, a jó Isten ránk
 U   U  - -  -   -   
Kegyesen tekintsen!
 U  U -   U -   U  
A

A

B

A

 6

6

6

6

^ Visszatérő rím
A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím
A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím
A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím
A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím
A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím
A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím
A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím
A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím
A

A

B

A

 6

6

6

6

^ Visszatérő rím
A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím
A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím
Alliteráció

AlliterációAlliterációAlliteráció

Alliteráció

Alliteráció