Kaffka Margit Vihar előtt című versének elemzése

RitmusképletSzótag
Eredj hát, hogy ne lássalak soha!
U -    -    -    U  -  U -   U U  
Fellegbúvó csillag majd elvezet.
 -  -  - -   -  -   -   -  U -   
Hogy villámlik! Zivatar lesz az éjjel!
 -    -  -  -    U U -   U   U  -  -   
Ne várnál mégis?... Nem, nem! Csak eredj!
 U  -  -   - -       -    -     U  U -    
Míg nálam itt időztél, más tanyákon
 -   - U  -   U -  -    -   U  - -  
Mulasztottál más, édes perceket,
 U -   -  -   -   - -   -  U -   
Szegényebb lettél. Kergesd hát, utólérd!
  U -  -    -  -    -  -    -   U - -    
Csak vissza ne nézz! Csalj meg, elfeledj!
  -   -   U  U  -      -    U   -  U -    

 
Egy szót se mond! Köszöntöm azt az asszonyt!
-     -   U  -     U  -  U  -   U  -   -     
Pejkó, nyugodj! - Mit akar ez az állat?
 -  -    U -       U  U U  U  U  -  -   
Hozzám nyerít? Szoktasd el a kezemtől!
 -  -    U -     -  -   U  U  U -  -   
Mér tudna jobban emlékezni nálad?
 -   -  U  -  U  -  - -  U  - U  
Ez dörgés! Menten elered a zápor,
-   -  -    -  U  U U U  U  - U  
És hogy jutsz át, ha a patak megárad?...
-   -    -    -    U U  U -   U - U     
Az ablakom majd utadra világol,
U  -  U -   -   U -  U  U - -   
Csak menj!... Ne hidd, hogy meghalok utánad!
  -   -        U  -     -    -  U U  U - U  
 10

10

11

10

11

10

11

1011

11

11

11

11

11

11

11

AlliterációAlliteráció