Móra Ferenc Temetés után című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Barackfáinknak mén ez üzenet: 
 U -   --   -   -  U  U U -    
Ne várjanak már haza engemet.
 U  -  U -   -   U U -  U U  
A sárgarigó-fészkes ághegyen
U  -  U U -  -   U  -  U  -  
Legszebb gyümölcsük én már nem lesem.
 -   -     U -   U  -   -   -   U -   
Mióta termő fám nélkül maradtam,
 U- U  -  -  -   -  -   U -  -   
Nem hiszek már én a csengő barackban.
 -   U  -   -  -  U   -  -  U -   U   

  
Vén almafáinknak is üzenek:
 -  -  U --   U  U  U U U   
Alattuk többet én nem heverek.
U -  -   -  U  -   -   U U -   
Zöld sátorukban már hiába járnék,
 -    - U -  -   -   U- U  -  -   
Nem követne a kedves öreg árnyék
 -   U -  U U  -  U  U U  -   -  
S kezem szorítva meg nem vigasztalna:
   U -    U -  U  -   -   U -   -  U   
Ne sírj, fiam, lesz még mosolygó alma!
 U  -     U-    -    -   U -   - -  U  

 
A szóló szőlőknek is üzenek:
U   - -   - -  U  U  U U -    
Többet akár sose teremjenek.
 -  U  U -   U U  U -  U -   
Fürtetlenül gyászolja venyigéjük,
 -  -  U -    -  -  U  U  U - -   
Ki soha vissza nem tér már közéjük,
 U  U U  -   U  -   -   -   U - -   
Hajtsanak inkább sűrü koronát
 -   U U  -  -    - U  U U -  
S őrizzék soká a lába nyomát.
  - -  -   U - U  - U   U -   

 
Azután van itt még egy üzenet:
U U -   U  -    -  U   U U -    
Hű akácunknak a gunyhó felett.
 - U - -   U  U  -   -  U -   
Együtt születtek, együtt nőtt vele -
U  -     U -  U   U  -    -    U U   
Ne teremjen többet új levele,
 U  U -  -   -  U  -   U U U 
A halálban se maradjon el tőle:
U  U -  -   U  U -  U  -   - U   
Tavaszra fejfát faragunk belőle.
 U -   U  -  -   U U -    U - U 
A

A

A

A

B

B

 10

10

10

10

11

11

A

A

B

B

C

C

 10

10

11

11

11

11

^ Páros rím
A

A

B

B

C

C

 10

10

11

11

10

10

^ Páros rím
A

A

A

A

B

B

 10

10

10

10

11

11

Alliteráció