Móra Ferenc Apám című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Kis temetőnkben tudok egy zugot: 
 -   U U -   -   U U  -    U U   
Az öreg remekes szűcs nyugszik ott.
U  U -   U U -    -     -   U  -    
Híres, amit varrt, ködmön és suba,
 - U   U -   -      -  U  -   U U  
Neve sokáig él a faluba.
 U U  U -U  -  U  U U U  
Magam is sokat elemlegetem,
 U U  -   U U  U -  U U -   
Számon mosollyal, könnyel lelkemen,
  - -   U -   -    -   -   -  U -   
S ilyenkor ifjú bimbóm, gyermekem
  U  -  U  -  -  -  -     -  U U  

  
Szivemre melegebben ölelem.
  U -  U  U U -  U  U U -   
Sírhatnékom van, ha eszembe jut
 -  -  - -   -    U U  -  U  U 
A szeles éj, amelyen elaludt
U   U U  -   U U  U  U U -   
S valahányszor hörögve sír a szél,
   U U -    -   U -  U  -  U   -   
Mindig azt gondolom, hogy ő beszél.
 -  U  -    -  U -    U   -  U  -  
Az öreg műhelyt sírja vissza tán,
U  U -   - -     -  U  -   U  -   
Fáj a sötétség néki s a magány,
 -  U  U -  -   - U   U  U -   
A hideg ellen hallat tán panaszt -
U  U U  -  -   -  -   -   U -      
Mi fáj a holtnak, isten tudja azt.
 U  -  U  -   U   -  -   -  U -    

 
Ám megjött a tél tegnap délelőtt,
-   -  -   U  -   -  -   - U -    
Beszitálta hóval a temetőt,
 U  U -  U  - U  U  U U -   
S az öreg szűcs már nem panaszkodik,
  U  U -    -    -   -   U -   U U  
Az öreg szűcs már szépet álmodik.
U  U -    -    -    - U  -  U U  
A hó fehér, selymes, sürű, puha,
U  -  U -    -   -    U -   U U 
Ugy takarja be, mint meleg suba
-    U -  U  U   -    U -   U U 
S a télizöld, mely hegyig belevész,
  U  - U -     -    U  -   U U -   
Az rajta zöld irhábul a szegés.
-   -  U  -   -  - U  U   U -  
A

B

C

C

D

D

D

 10

10

10

10

10

10

10

A

B

C

D

D

E

E

F

F

 10

10

10

10

10

10

10

10

10

A

A

B

B

C

C

D

D

 10

10

10

10

10

10

10

10

^ Páros rím