Szemere Miklós Agglegénység című versének elemzése

RitmusképletSzótag
A vénség is rosz, keserű dolog!
U  -  -  -   -     U U -  U -   
De a középkor sokkal kínosabb!
 U U  U -  -   -  -   - U -    
Lángol még szívünk, de haj! lánginak
 -  -   -    - -     U  -    -  U U 
Az ész, az illem bús korlátot szab.
U  -    U  -  -   -   -  - -    -   
Tíz év előtt még bokád összecsendűlt,
 -  -  U -    -   U -  -   U  -  -   
A kalapod még félrecsapva állt,
U  U U -   -   -  U  -  U -     
Haj! egyenesen hordod már, - ugy illik;
 U   U  U U -   -  -   -     U   -  -   
Hijában! ifjukorod már lejárt.
 U - U   -  U U -   -   U -    

 
A táncteremben húzza a cigány,
U  -   U -  -   -  U U  U -    
Szökell a csárdás, tombol és forog,
  U -   U   -  -    -  U  -   U -   
Te a nézők közt; lábad meg-megmozdúl,
 U U  - -   -     - -   -   -  -  -  
A lelked reszket, szíved feldobog,
U  -  -   -   -     - -   -  U -   
Csak alig, úgye? hogy nem szöksz közéje
  U  U U   -  U   -    -    -     U - U
Az ifjú népnek, mely víg táncra szállt.
U  -  -  -  -    -    -   -   U   -    
Oh átkozott tíz év, mint elrepültél! -
U  -  U -    -  -    -   -  U -  -     
Hijában! ifjúkorod már lejárt.
 U - U   -  - U -   -   U -    

  
S oh, mondjad: az nem kínos egy portéka:
  -    -   U   -   -   - U  -    -  - U   
Ha a sors vidám asztalhoz vezet,
 U U  -    U -  -   -  -   U U  
A lyányok, ifjak összeülnek, néked
U   -  U   -  U  -   U-  -    - U 
Éltes asszonyság mellett jut helyed,
-  U  -   -   -   -  -    -   U  U  
A lyányszemecskék jobbra-balra szállnak,
U   -    U -   -   -   U  -  U   -   U  
Édes pillantást véled egy se vált,
- -   -  -  -    - U  -    U  -   
Ég szíved, s nyugodt arcot kell mutatnod?!
-    - -       U -   -  -   -    U -  -    
Híjában! ifjúkorod már lejárt.
 - - U   -  - U -   -   U -    

 
És, tudod-e, hogy mi a kínok kínja:
-    U U  U   -    U U  - -   -  U   
Ha nem leléd föl, míg ifjú valál,
 U  -   U -   -    -  -  -  U -   
Kit hőn szerethess! s im lelked reá az
 -   -    U -  -      -   -  -   U- U 
Imént fölserdűlt lyánykák közt talál;
U -    -  -  -     -   -   -    U -  
Elragad szíved... és szerelmet vallasz...
-  U -    - U     -    U -  -   -  -      
S ő, csodálkozva tekint föl reád;...
  -    U -  -  U  U -    -   U-      
Megszégyenülten rohansz ki az ajtón.
 -   -  U -  -   U -     U U  -  -   
Hijában! ifjúkorod már lejárt.
 U - U   -  - U -   -   U -    

  
Sem vén, sem ifju, - közepén nyaradnak;
 -   -    U  -  U     U U -    U -  -   
Tisztelni kezdnek... átkos tisztelet!
 -   -  U  -   U     -  -   -   U -   
Falusi körben, lyányok hallatára,
 U U U  -  -     -  -   -  U - U  
"Uram bátyám" már ifjaktól neved.
 U -   -  -    -  -  -  -   U -   
Vőfél többé nem, - násznagy léssz örökre
 - -   -  -  -      -   -    -    U -  U 
S nőszők kérője, ezt bizzák reád;
   -  -   - - U  -    -  -   U-   
Húsz lyányt kértél meg, s mind a húszat, másnak.
 -     -     -  -   -      -   U  -  -    -  -   
Hijában! ifjúkorod már lejárt.
 U - U   -  - U -   -   U -    

  
Tíz év még! - rostul lelked; - s most egy éltes
 -  -   -      -  -   -  -        -   U   -  U 
Özvegyhez visznek a vénasszonyok;
-  -   -   -   U  U  - -   U  U   
"Örömet már nem adhat; de, legalább
 U U -   -   U  -  -    U   U U -   
Hű ápolóm lesz sírig," gondolod. -
 - - U -   -    - -     -  U -     
Mit búsulsz! - újra megifjúltok: a pap,
 -   - -       -  U  U -  -  U   U  -   
Könnyen csinál két vénből - ifju párt.
 -   -    U -   -   -  -    -  U  -    
Lakadalmat ülsz, - bor közt kurjongatva:
 U U -  U  -        -   -    -  -  -  U  
Atkozott idő, be hamar lejárt!
-  U -   U -   U  U -   U -   
 10

10

10

10

11

10

11

1010

10

11

10

11

10

11

1011

10

11

10

11

10

11

1011

10

11

10

11

10

11

1011

10

11

10

11

10

11

1011

10

11

10

11

10

11

10