Bányai Kornél Délibáb című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Érccel mart mezőkön élek, mozdulatlan
-   -   -    U - U  - -    -  U -  -  
hantok hullámain, tanyák és csenevész
 -  -   -  - U-    U  -  -    U U -  
akácok között s szinte magam is
U - -   U -       -  U  U U  -  
halott földdé omlok a magos Napban.
 U -    -   - -  U  U  U -   -  U   

  
Pengve hull a fény s egyszerre körül a levegő
 -   U  -   U  -     -    -  U  U U  U  U U - 
szitakötő szárnya remegni kezd. Fák nőnek.
  U U U -   -   U  U -  U  -     -   - -   
Tanyák közelednek. Alig hiszek szememnek:
 U  -   U U -  U   U -   U  -    U -  U   
elémbe toppan a távol s hol előbb
U -  U  -  U  U  - -     U  U -   

  
mégcsak sívó homok hevert s pár réges-régen
 -   -   - -  U -   U -      -   - -   - -  
kiszáradt gémeskút ácsorgott, szik virult:
 U  - -    - -  -  -  -  -      -   U -     
most friss tenger mozog s lengeti zizegő
 -     -    -  -   U -     -  U U  U U - 
kék selymét a megnyíló messzeségben.
 -   -   -  U  -   - -  -   U -  U   

 
A holtnak hitt föld mintha mégis élne:
U  -   -   -    -    -   U  - U  -  U   
megmoccan és emlékezik: habok táncára gondol,
 -  -  U  -  -  - U -    U -   -  - U  -  U  
örök mozgóra az örök mozdulatlan,
U -   -  - U U  U -   -  U -  -   
tenger síkjára a megfagyott s kiégett
 -  -   -  - U U  -  U  -      U- -   

  
tenger síkság! Ó mennyi csengés, dallam
 -  -   -  -   -  -   U   -  -    -  U 
árad a földből! Őrült játszik itt,
- U  U  -   -   - -    -   U  -    
megtöri a holt rendet, tavaszt álmodik
 -  U U U  -    -  -    U -    -  U -  
hulló tagokkal, talpig néma fagyban.
 -  -  U -  -    -  -   - U  -   U   

  
Szép délibáb: kápráztató emlék, elzuhant
  -   - U -    -  -  U - -  -   -  U -   
napjaim csillogása, lélek, eleven fény
 -  U-    -  U - U   - U   U U -   -  
e száraz tájban, igázott mezőkön,
U   - -   -  U   U - -    U - -   
hol majdnem egy az ember és a hang -
 -   -   U  U   U  -  U  -  U  -     

  
ragyogj felém, ragyogj! hadd higyjem én is el,
 U  -    U -    U  -     -    -   U  -  U  -   
hogy mint tavasszal lázadó, gátat törő habok,
 -    -    U -   -   - U -   - -   U -  U U  
eljő az én időm is s gazdagabb lesz a föld
-  - U  -  U -  -     -  U -    U   U  -  
ifjúságom fényével s könnyeivel.
-  - - -   -  - -     -   UU U  
A

B

C

A

 12

12

10

11

A

B

B

A

 14

13

13

11

^ Ölelkező rím
A

B

C

A

 13

12

12

11

A

B

C

A

 11

15

12

12

A

B

C

A

 11

10

12

11

A

B

C

D

 13

13

11

10

A

B

C

A

 12

14

13

11

Alliteráció