Móra Ferenc Fametszet című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Sirva, nyögve szór a makkfa
 -  U    -  U   -  U  -   U 
Levelet az árokpartra,
 U U U  U  - -  -   U  
Száraz levél, ázott moha:
  - -   U -   - -    U U  
Ezen alszik a katona.
U U  -   U  U  U U U  

 
Alszik, alszik álomatlan,
-   U   -   U  - U -  -   
Szája végén piros hab van,
  - U  - -   U -   -   -   
Tört puskája két darabban,
 -    -  - U  -   U -  -   
Koldus sincsen rongyosabban.
 -  -   -   -   -   U -  U   

  
Szélfiúk ott kóborolnak,
  -  U-  -    - U -  -   
Hogy ijesszék, rácsaholnak,
 U   U -   -    -  U -  U  
Öregebbje megcibálja:
U U -   U  -  U -  U   
Meg-megrándul térde, válla.
 -   -  -  -   -  U   -  U  

  
Homlokábul vér szivárog,
 -  U - -   -    U - -   
Szeme tükrén ónos hályog,
  U U  -  -  - -   -  -   
Néz az éjbe, mint az átok -
 -  U  -  U   -   U  - -    
Valahol a varjú károg.
 U U U  U  -  -  - U   

  
Kakas is szól messze, messze,
 U U  -    -   -   U   -   U  
Fénylik már az ég eressze,
 -   -   -  U  -  U -   U  
Gyöngyöt perget piros hajnal,
  -   -   -  -   U -   -  -   
Feje fölött három angyal.
 U U  U -    - U  -   U   

 
Első: apa gondolatja,
-  -  U U  -  U -  U  
Másik: anyja kínsohajja,
 - U   -   U  -  U -  U 
A harmadik: mátkaálom,
U  -  U -    -  U- -   
Hófehérben mind a három.
 - U -  -   -   U  - U   

 
Első angyal azt vigyázza,
-  - -   U  -    U  -  U  
Meleg-e még szíve tája.
 U U  U  -    - U  - U  
Második: szemét lezárja.
 - U -     U -   U -  U 
A harmadik: lelkit várja.
U  -  U -    -  -   -  U 
A

A

B

B

 8

8

8

8

^ Páros rím
A

A

A

A

 8

8

8

8

^ Bokorrím
A

A

B

B

 8

8

8

8

^ Páros rím
A

A

A

A

 8

8

8

8

^ Bokorrím
A

A

B

B

 8

8

8

8

^ Páros rím
A

A

B

B

 8

8

8

8

^ Páros rím
A

A

A

A

 8

8

8

8

^ Bokorrím


Alliteráció

Alliteráció

Alliteráció

Alliteráció

Alliteráció