Móra Ferenc Gyepes tanyaudvar című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Gyepes tanyaudvar öreg diófája,
  U -   U  U-  U  U -   U- - U  
Sokat ráborultál az öreg gazdára!
 U -   - U -  -  U  U -   -  - U  
Szagos leveleddel sokat betakartad,
  U -   U U -  -   U -   U U -  -   
Sok mosolygó álmot álmodott alattad!
 -   U -   - -  U  -  U -   U -  U   

  
Gyepes tanyaudvar öreg diófája,
  U -   U  U-  U  U -   U- - U  
Nem borulsz már többet az öreg gazdára!
 -   U -     -   -  U  U  U -   -  - U  
Puszták kis harangja halálát siratja,
 -   -   -   U -   U  U - -   U -  U  
Koronád a bánat szellője ringatja.
 U U -  U  - -    -  - U  -  -  U  

  
Gyepes tanyaudvar öreg diófája,
  U -   U  U-  U  U -   U- - U  
Csattog töveden a kisgazda baltája.
  -  -   U U U  U  -  -  U  -  - U  
Patakja kicsordul szeme harmatának:
 U -  U  U  -  -    U U  -  U - -    
Diófakoporsót ácsol az apjának.
 U- U U -  -  -  U  U  -  - U   

  
Gyepes tanyaudvar öreg diófája,
  U -   U  U-  U  U -   U- - U 
Öledben a holtnak legyen édes álma,
U -  U  U  -   -   U  U  - U  -  U  
Lányáról, fiáról, a gyepes tanyáról,
 -  - -    U- -   U   U -   U  - -  
A Bimbó tehénről, a Kesely lováról.
U  -  -  U -  -   U  U -    U - -  
A

A

B

B

 12

12

12

12

^ Páros rím
A

A

B

B

 12

12

12

12

^ Páros rím
A

A

B

B

 12

12

12

12

^ Páros rím
A

A

B

B

 12

12

12

12

^ Páros rím