Móra Ferenc A szelek című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Szeretem nagyon a déli szelet,
  U U -   U  U  U  - U   U -   
Ha fák hegyén szökellve integet.
 U  -   U  -    U -   U -  U U  
A természet pajkos suhanca ő,
U  -  -  -   -  -   U -  U -  
Csupa vidámság és csupa erő.
  U U  U -  -  -    U U U -  

  
Pirospalástos herceg, jó barát,
 U -  U -  -   -  -    -  U -   
Tisztára söpri az ég udvarát.
 -   - U  -  U U  -  -  U -   
Kidanolgat rá derűt, meleget -
 U U -  -   -  U -    U U -    
Szeretem nagyon a déli szelet.
  U U -   U  U  U  - U   U U   

 
A keleti szellőt is szeretem,
U  U U U   -  -  -    U U -   
Ha elbeszélget szelíden velem.
 U -  U  -  -    U - -   U U  
A harmatos hajnal leánya ő,
U  -  U -   -  -   U-  U - 
Ablakot tárok néki, hogyha jő.
-  U -   - -   - U   -   U  -  
Megfrissül minden, mire rálehel,
 -   -  -   -  -    U U  - U -   
Kopasz gallyon is virágot nevel,
 U -    -   U  -   U - -   U -   
Könnyem letörli, mint a lágy selyem -
 -   -   U -  U   -   U  -    U  U   
A keleti szellőt is szeretem.
U  U U U   -  -  -    U U U   

 
A nyugati szelet is szívelem,
U   U U U   U U  -    - U -   
Ki sírdogál álmatlan éjeken,
 U  -  U -  -  -  U  - U U  
A tengereknek méla vándorát,
U  -  U -  -   - U  -  U -   
Ki elterítve felhőfátyolát,
 U -  U -  U  -  - -  U -  
Aludni küldi a sok csillagot,
U -  U  -  U U  -    -  U -   
Megitat erdőt, rétet, patakot,
 U U U  -  -    - -    U U -   
Szomju virágot úton-útfelen -
  -  U  U - U  - U  -  U U   
A nyugati szelet is szívelem.
U   U U U   U U  -    - U U   

  
De lelkem fázik, szívem szomorú,
 U  -  -   - -     - -    U U - 
Amikor észak zordon szele fú,
U U U  -  -   -  -    U U  -  
Röpködve bősz süvöltözés között,
 -  -  U  -    U -  U -   U -    
Mint óriás sas a világ fölött.
 -   - U-   U  U  U -   U -   
Olyankor egy repedt falú tanyán
U  -  U  -    U -    U -  U  -  
Sokat didereg az édesanyám,
 U -   U U U  U  - U U  -   
Pereg a könnye, szíve csupa bú,
 U U  U  -   U    - U   U U  - 
Amikor észak zordon szele fú.
U U U  -  -   -  -    U U  - 
A

A

B

C

 10

10

10

10

A

A

B

B

 10

10

10

10

^ Páros rím
A

A

B

B

A

A

A

A

 10

10

10

10

10

10

10

10

A

A

B

B

C

C

A

A

 10

10

10

10

10

10

10

10

A

B

C

C

D

D

E

B

 10

10

10

10

10

10

10

10

Alliteráció