Kaffka Margit A vadasi erdő című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
A vadasi erdőt az Isten megverte!
U  U U U -  -  U  -  -   -  -  U  
Már a vadgalamb is elkerüli messze.
 -  U  -  U -   U  -  U U U  -   U  
Tilos, tilos, tilos, fészkire nem járhat,
 U -    U -    U -    -   U U  -   -  -   
Kivágták alóla mind az öreg fákat,
 U -  -  U - U  -   U  U -   - U  
Odvas, öreg fákat.
-  U   U -   - U   

 
A vadasi erdőt nagyapám is vágta,
U  U U U -  -   U  U -  -   -  U 
Egész falué volt mind füve, mind fája,
U -    U U-  -    -    U U   -    - U  
Békén legelt ott a legelő jószág is,
 - -   U -   -   U  U U -  -  -  -   
Békén virult ott a gólyahírvirág is
 - -   U -   -   U  -  U -  U -  U 
Az árnyékosába.
U  -   - U - U  

 
A vadasi erdőt... nem tudni, mi végből,
U  U U U -  -      -   -  U   U  -  -   
Nagyon kerülgetik a tens` vármegyétől,
 U  -   U -  U U  U  -     -  U  - -   
Keményszavú urak bekerítik lánccal,
 U -    U - U -   U U - -   -   -   
Mérik háromlábú, ravasz masinával
 - -   - -  - -   U -    U U - U 
Egész héten átal.
U -    - U  - U   

 
A vadasi erdőn gonosz törvényt látnak:
U  U U U -  -   U -    -  -     -  -    
Csúffá tették minap az édes anyámat,
  -  -  -  -   U U  U  - U  U  - U  
A kerülő látta, venyige volt nála,
U  U U -  -  U   U  U U  -    - U 
Öreg fejérül a keszkenőt nem szánta,
U -   U - U  U  -   U -   -    -  U  
Zálogba kivánta.
 - -  U  U -  U  

  
Vadasi erdőre adót is vetettek.
 U U U -  - U U -  -   U -  -   
Falubeli lányok szamócát kerestek.
 U U U U  -  -    U - -   U -  U  
Inzsellér úrfiak alkudoztak rája,
-   -  -  -  UU  -  U -  -   - U  
Sohase volt annak olyan nagy az ára,
 U U U  -   -  U  U  -   U   U  - U  
Vadasi határba.
 U U U  U -  U  

 
A vadasi erdőt az Ég is megverte!
U  U U U -  -  U  -  -   -  -  U 
Az örvösgalamb is elkerüli messze.
U  -  -  U -   U  -  U U U  -   U  
Tilos, tilos, tilos! Fészkire nem járhat,
 U -    U -    U -    -   U U  -   -  -   
Mert kidöntögették a jó öreg fákat,
 -    U -  U -  -  U  - U -   - U  
Odvas, öreg fákat.
-  U   U -   - U  
A

A

B

B

B

 12

12

12

12

6

^ Ráütő rím
A

A

B

B

A

 12

12

12

12

6

A

A

B

B

B

 12

13

12

12

6

^ Ráütő rím
A

A

B

B

B

 12

12

12

12

6

^ Ráütő rím
A

A

B

B

B

 12

12

12

12

6

^ Ráütő rím
A

A

B

B

B

 12

12

12

12

6

^ Ráütő rím
AlliterációAlliteráció