Kaffka Margit Bölcsődal című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Hunytszemű, kicsi pintyőkemadár te,
 -     U -   U  U  -   - U U -   U  
Hója, hahója! Neked édes az álom!
 - U   U - U   U U  - U  U  - U  
A könny, ha lehull rád, elszenderít jobban,
U  -      U  U -    -   -   -  U -   -  -   
Nem érzed, hogy éget, úgy-e, virágom!
 U  -  -    U   - U   -   U   U - -   
Nem tudod, úgy-e, hogy vergődve, sikoltva
 -   U U   -   U   -    -  -  U   U -   U 
Vágyna leborulni reád,
 -   U  U U -  U  U-   
Hogy hazajött, hazajött nagy messze utakról,
 -    U U -     U U -    -    -   U U -  -   
Csodás, vad, idegen utakról
  U -    U   U U U  U -  - 
A te rossz, a te hűtlen, a te céda anyád.
U  U  -     U  U  -  U   U  U  - U U  -   

  
Hója-hajója! Már zakatolhat a szívem,
 - U  U - U   -   U U -  U  U   - U  
A tiednek külön ere, élete van.
U  U-  -   U U  U U  - U U  -   
Már zúghat az átok, nem félek, hogy benned
 -   -  U  U  - -    -   - -    -    -  U 
A kárhozatom új életre fogan.
U  -  U U U  -  - -  U  U U  
Én csendesen alvóm! A pillád se rezzen,
-    -  U U  -  -   U  -  -   U  -  -   
Míg őrület suhog az agyamon át,
 -  - U -   U U  U  U  U U  -   
Valami angyal itt tartja kezét, itt,
 U U U -   U  -    -   U  U -   -    
Vigyázza a torkod apró pihegésit,
 U  -  U U  -  U  -  -  U U - -   
Mert forró zivatart lehel az anyád.
 -    -  -  U U -    U U  U  U  -   

  
Hója - hahója! Ébren vagy-e, Isten?
 - U    U - U  -  -   U   U  -  -   
Halld meg az átkomat az éjszakában!
 -     U  U  -  U U  U  -   U - -   
Ha egyszer, csak egyszer még vad álmok után űz
 U -    -     U  -    -   -   U  -  U  U -  - 
Illatlelkek serege, kósza bűbáj, lidérctűz,
-  -  -  -   U U U   -  U  - -    U -   -   
Vánkosait üresen, hidegedve találjam!
 -  U UU  U U -    U U -  U  U -  U  
Úgy! Halottmerev legyen csöpp fülemile-lábad,
-     U -   U -   U  -    -    U U U U  - -   
Fakó, szederjes a te szád, üde szád,
 U -    U -  U  U  U   -   U U   -   
Ha még egyszer megindul a nagy, viharos úton,
 U  -  -    -   U -  U  U  -     U U U  - -   
Csodás, gyönyörű, idegen úton
  U -     U  U -  U U U  - U 
A te anyád, a te édesanyád.
U  U U  -   U  U - U U  -  
A

B

C

B

C

D

E

E

D

 11

12

12

11

12

8

13

9

13

A

B

C

B

C

D

E

E

F

 13

12

12

11

12

11

11

12

11

A

B

C

C

B

B

D

E

E

D

 11

11

13

14

14

14

11

14

10

10