Somlyó Zoltán Hóvirág című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Második hó: február van,
 - U -   -   -  U-   -   
hócsillagok a határban;
 -  -  U U  U  U -  -   
fényes puska csöve: durr!
 -  -   -  U   U U   -    
Szedd a lábad, róka úr.
  -   U  - -    - U -   

  
Tiszta kék az égi pálya,
 -   U  -  U  - U  -  U  
füstölg a házak pipája,
 -  -   U  - -   U - U  
talpas szán a hóba vág,
 -  -    -  U  - U  -   
csörg a fán a száraz ág.
  -   U  -  U   - U  -   

 
Odalenn a rőt berekben
U U -   U  -   U -  -  
jég páncélja rengve rebben;
 -   -  -  U  -   U  -  -   
prímet furulyál a szél,
  - -   U U  -  U   -   
peng a korcsolya-acél.
 -   U  -   U  U U -   

  
Havas bundán hosszú öltés:
 U -   -  -   -   - -  -    
szürke sávba fut a töltés;
  -  U  -  U  U  U  -  -   
hej, de messzire szalad,
 -    U  -   U U   U -   
most robog rajt a vonat.
 -    U -   -   U  U U   

  
Bakterháznak ablakába
 -  -  -  U  -  U - U 
hóvirág van egy nyalábba,
 - U -   U  -     U -  U  
hóvirág... hóvirág...
 - U -      - U -     
Hej, de hideg a világ.
 -    U  U U  U  U -  
A

A

B

C

 8

8

7

7

A

A

B

B

 8

8

7

7

^ Páros rím
A

A

B

B

 8

8

7

7

^ Páros rím
A

A

B

C

 8

8

7

7

A

A

B

B

 8

8

6

7

^ Páros rím


Alliteráció

Alliteráció