Szemere Miklós Bordal című versének elemzése

RitmusképletSzótag
Fiúk, a bor istenének
 U-   U  U  -  U - U 
Anyja ki volt? Semele!
-   U  U  -     U U U  
Semele volt édes anyja,
 U U U  -   - U  -   U 
A fia meg Szemere.
U  UU  -    U U U 
Isten vére buzog bennem,
-  -   - U  U -   -  U  
Úgy tekintsetek reám!
-    U -   U -   U-   
Fel, fiúk, a boros kancsót,
 -    U-   U  U -   -   -  
Éljen Bachus, az apám!
-  -   -  U   U  U -   

  
Tudjátok-e hol születtem?
 -  - U  U  -    U -  U  
Ős Tokajnak szent hegyén.
-   U -  -    -    U  -   
Szőlőfürt borult ajkamra
  - - -    U -   -  -  U
Anyaemlőnek helyén.
U  U-  - -   U  -  
Édes muston növelkedtem,
- -   -  -   U -  -  -   
Mint harmaton a virág, -
 -    -  U U  U  U -     
Bujdosóra hát a kancsót,
 -  U - U  -  U  -   -   
Bujdosóra, cimborák!
 -  U - U   -  U -   

  
Kancsót, fiúk! e földön a
 -   -    U-   U  -  U  U 
Szív legnagyobb orvosát!
  -   -  U  -   -  U -   
Tudta Bachus mit tesz, midőn
 -  U  -  -   -   -     U - 
Az égből a földre szállt.
U  -  -  U  -   U   -     
"Félre csillagkoszorú! - mond -
  -  U   -  -  U  U -     -     
Jer fejemre, zöld borág!"
 -   U -  U   -    U -    
Bort, bort! bánatoszlató bort
 -     -     - U -   U -  -  
A pohárba cimborák!
U  U -  U  -  U -   

  
Nagy bú ülte lelkem egyszer:
 -    - -  U  -  U  -    U   
Eltemették szeretőm;
-  U -  -    U U -   
Búmban bort ittam s leültem
 -  -   -   -  -     U-  -  
Sírjára a temetőn.
 -  - U U  U U -   
De mit látok! minden fejfa
 U  -   - -    -  -   -  U 
Helyett egy-egy rózsa-ág!
 U  -   U   -    -  U -  
E csodát mi szülte!? A bor!
U   U -   U   -  U   U  -   
Fel a kancsót, cimborák!
 U  U  -   -    -  U -   

  
Fel a kancsót! minden egyéb
 U  U  -   -    -  U  U  -  
Csömört szűl, higyjétek el:
  U -     -    -   - U  U   
E föld - régóta kóstolom -
U  -      - - U  -  U -    
Keserű egy eledel!
 U U - U   U U -   
Hideg a menny, - s álltam szélén:
 U U  U  -         -   -    - -    
Nagyot éget a pokol!
 U  U  - U  U  U -   
Kettő jó csak e világon:
 -  -  -   U  U  U - U   
Az első csók és a bor!
U  -  -   -  -  U  U   

  
Fel a kancsót, a virágos,
 U  U  -   -   U  U - -   
Teli kancsót, - igyatok!
 U U  -   -     U  U -   
Míg a földbe nem kaparnak,
 -  U  -   U  -   U -  -   
Vezéretek én vagyok.
 U - U U  -   U  -   
Mit mondtam? hisz kinek apja
 -   -   -    -    U U  -  U
Isten, meg sem halhat ám;
-  -    -   -   -  U  -   
Kancsót, fiúk, kancsót! éljen
 -   -    U-    -   -   -  -  
Bachus, nagy dicső apám!
 -  -    -    U  - U -  
 8

7

8

7

8

7

8

78

7

8

7

8

7

8

78

7

8

7

8

7

8

78

7

8

7

8

7

8

78

7

8

7

8

7

8

78

7

8

7

8

7

8

7AlliterációAlliteráció