Móra Ferenc Egy régi, régi irkalap... című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Egy régi, régi irkalap
-    - U   - U -  U -  
Került kezembe a minap.
 U -    U -  U U  U U  
Én irtam éltem reggelén
-  -  U  -  -   -  U - 
A második pad szegletén.
U  - U -   -    -  U -   

  
Dülöngő, potrohos betűk,
 U -  -   -  U -   U -   
Póklábúk és verébfejűk,
 -  - -  -   U -  U -  
A t-nek gyomrán a kalap,
-    -    -  -  U  U U  
Az r a k hajába kap.
-    -    U - U  U   

 
Én irtam, én. Emlékezem.
-  -  U   -   -  - U -   
Lassú volt kis fehér kezem
 -  -  -    -   U -   U -  
S mint a kopókölyök szokott,
   -   U  U - U  -    U -   
Elmém el-elfutkározott.
-  -  U  -  -  - U -    

  
Kikandikált az ablakon,
 U -  U -   U  -  U -   
Ringott a ringó gallyakon,
 -  -   U  -  -  -   U -   
Hol a torony hegyére ült,
 U  U  U -    U  - U -    
Hol szálló fellegen repült.
 -    -  -  -  U -   U -    

 
A kő-Krisztus komor fején
U  -   -   -   U -   U -  
Soká pihent a cinegén,
 U -  U -   U  U U -   
Csőrén gubancos cérnaszál
  - -   U -  -   -  U  -  
Csüngött le, mint borzas szakáll.
  -  -    U   -    -  -    U -    

  
S a paplak füves udvarán
  U  -  -   U U  -  U -  
Vadrózsa arcu szolgalány
 -  -  U -  U   -  U -   
Nyikorgatá az ó-kutat,
  U -  U - U  -  U -   
Míg írtam az ir ri ur-at.
 -  -  U  U  -   U U  U   

 
Én írtam, én... Én írtam-e?
-  -  U   -     -  -  U  U  
Szívem könyűvel fut tele:
  - -   U  - -   -   U U   
Ki e sorok fölé hajolt,
 U U  U -   U -  U -    
Sötéthajú fiúcska volt.
 U -  U -  U-   U  -    

  
Sötéthajú, fényes szemű,
 U -  U -   -  -    U -  
Pirosképű hajnalderű -
 U -  - -  -  -  U -   
S ma alkonyul már, alkonyul,
   U -  U  -   -   -  U  -   
Szemembe hamvas haj konyul.
  U -  U  -  -   -   U  U   

  
S talán az éj is útba már,
   U -  U  -  U  -  U  -  
Amelyet ajtóm nyitva vár
U U  U  -  -    -  U  -  
S ha néma csónakába vész,
   U  - U   - U - U  -   
A perc nekem nem lesz nehéz.
U  -    U -   -   -    U -   

  
Mért lenne az? Kis irkalap,
 -    -  U -    U  -  U -   
Mélán végig simítalak:
 - -   - -   U - U U   
Énnékem életprogramot
-  - U  - -   -  U -  
Rajtad az ir ri ur adott.
 -  U  U  -   U U  U -    

  
S ma már tudom: az úr nem ír -
   U  -   U U   U  -   U  -   
Ebben hazudtál, kis papír,
-  -   U -  -    -   U -   
De az életnek erre: ir,
 U U  - -  U  -  U  -   
Nincsen más ríme, mint a: sír.
 -   -   -   - U   -   U   -  
A

A

B

B

 8

8

8

8

^ Páros rím
A

A

B

B

 8

8

7

6

^ Páros rím
A

A

B

B

 8

8

8

8

^ Páros rím
A

A

B

B

 8

8

8

8

^ Páros rím
A

A

B

B

 8

8

8

8

^ Páros rím
A

A

B

B

 8

8

8

8

^ Páros rím
A

B

C

C

 8

8

8

8

A

A

B

B

 8

8

8

8

^ Páros rím
A

A

B

C

 8

8

8

8

A

A

B

B

 8

8

8

8

^ Páros rím
A

B

A

B

 8

8

8

8

^ Keresztrím
Alliteráció

AlliterációAlliteráció

AlliterációAlliteráció

AlliterációAlliterációAlliteráció