Vörösmarty Mihály Tűz és viz című versének elemzése

RitmusképletSzótag
Egy tűz van csak erős, és egy víz árja hatalmas,
-    -   -    U  U -   -  -    -  -  U  U -  -   
Mely sziveket gyújt, mely szívbeli lángokat olt:
 -     U U -    -     -     -  U U  -  U U  -     
Mindkettőt szemeidbe, o némber! az istenek adták:
 -   -  -    U U-  U  U  -  U   U  -  U U  -  -    
Mennyei szikra amaz, mennyei harmat emez.
 -   UU   -  U U -    -   UU  -  U  U U  
 14

13

16

14
Hexameter

Pentameter

Hexameter