Zajzoni Rab István Ifjuságom poharába... című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Ifjuságom poharába
-  U - -   U U - U 
Bort ne töltsetek hiába;
 -    U  -   U -   U- U  
Nem kell nékem többé lélek,
 -   -    - -   -  -  - U  
Ily világban minek éljek?
-    U -  -   U U  -  U   

  
Lábaimon rablánc csörög,
 - UU -   -  -     U -   
Fejem fölött a menny dörög,
 U -   U -   U  -     U -   
Megöltétek az édes anyám
 U -  - U  U  - U  U  - 
Amott kinn a szabad tanyán.
U -    -   U   U -   U  -   

  
Készitsétek koporsómat,
 -  -  - -   U -  - U  
Ássátok meg a siromat,
-  - -   U  U  U U U  
Anyám volt az én életem,
U  -   -   U  -  - U U  
Anyámmal azt elvesztettem.
U  -  U  -   -  -   -  U  
A

A

B

B

 8

8

8

8

^ Páros rím
A

A

B

B

 8

8

9

8

^ Páros rím
A

A

B

B

 8

8

8

8

^ Páros rím
Alliteráció

Alliteráció