Zigány Árpád Katonásdi című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Katonásdit játszom,
 U U -  -   -   -   
katona leszek,
 U U U  U  -   
Kardot, puskát, csákót,
 -  -    -  -     - -   
paripát veszek;
 U U -   U  -   
Most még kicsi vagyok:
 -    -   U  U  U  -    
játszom a csatát;
 -   U  U   U -   
De, hogyha megnövök,
 U   -   U  -  U -   
Védem a hazát!
 - U  U  U -  
A

B

A

B

C

D

E

D

 6

5

6

5

6

5

6

5