Zajzoni Rab István Hétfalusi bárány-nyereg... című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Hétfalusi bárány-nyereg,
 -  U U U  - -     U -   
Messze jár a harcos sereg,
 -   U  -  U  -  -   U -   
Paripámra azt a nyerget,
 U U -  U -   U   -  U  
Utól érem még a serget.
U -  - -   -  U  -  U   

 
A rózsámmal enyelgettem,
U  -  -  U  U  -  -  -   
Csókot adtam, csókot vettem,
  - U  -  -     - -   -  U  
El kell mennem a csatára,
-   -    -  U  U   U - U  
Röpülj, lovam, te gyors pára.
 U -     U -    U   -    - U  

 
Édes rózsám, isten veled,
- -   -  -   -  -   U -   
Ne remegjen a kebeled;
 U  U -  U  U  U U -   
Szeretem én kis rózsámot,
  U U U  -   -   -  - -   
De százszor jobban hazámot.
 U   -   -   -  -   U - U  
A

A

A

A

 8

8

8

8

^ Bokorrím
A

A

B

B

 8

8

8

8

^ Páros rím
A

A

B

B

 8

8

8

8

^ Páros rím