Gyóni Géza Mea culpa című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Gyászt ver rám minden óra
  -     -   -   -  U  - U 
Sötétitett szobákban.
 U - U -     U -  -   
Mint halottkisérőnek,
 -    U -   U - - -   
Roskad, remeg a lábam.
 -  -    U U  U  - U   

 
Ez a bűnbánat napja,
U  U  -  - -   -  U 
Ez a bűnök járása.
U  U  - -   - - U  
Gőgös szemekből most lesz
 - -    U -  -   -    U  
Alázat, könny forrása.
U - -    -     -  - U  

  
Jó volna már megállni.
 -  -  U  -   U -   U  
Jó volna visszatérni.
 -  -  U  -   U -  U  
Sokvétkű ifjuságom!
 -  -  - -  U - -   
Remény, te elszállt, régi!
 U -     U -   -      - U  

  
Jó volna térdrehullni.
 -  -  U  -   U -   U  
Lemosni könnyet, sárt, vért.
 U -  U  -   -    -     -    
Jó volna megtisztulni
 -  -  U  -  -   -  U
Egy tiszta, tiszta lányért.
-    -   U   -   U  -  -   
A

B

C

B

 7

7

7

7

^ Félrím
A

B

C

B

 7

7

7

7

^ Félrím
A

A

B

C

 7

7

7

7

A

B

A

B

 7

7

7

7

^ Keresztrím


AlliterációAlliterációAlliteráció

Alliteráció