Ady Endre A gazdagság álma című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Hűvös park, őszi reggelek: 
 - -   -    -  U  -  U -    
Dér-ittasan leszállingóznak
 -  -  U -   U  -  -  -  -  
Valakire
 U U U U 
Vörhenyes tölgyfa-levelek.
 -  U  -   -    U  U U U   

  
Valakinek szeme ragyog,
 U U U -    U U  U  -   
Szórja a levelet marokkal
  -  U U  U U -   U -  -  
S cseng a szive:
    -   U   U U   
"Halleluja, szép aranyok."
  -  U U U    -  U U  U    

  
Kél a nap s irigyen nevet:
 -  U  -    U U  -   U -    
Valaki boldog. Csönd a parkban
 U U U  -  -     -   U  -   U 
És hullanak
-   -  U -  
Garmadával a levelek.
 -  U - U  U  U U U  
A

B

C

A

 8

9

4

8

A

B

C

A

 8

9

4

8

A

B

B

A

 8

9

4

8

^ Ölelkező rím