Pósa Lajos A rózsa című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Gyöngyharmatos ágon ringott egy szép rózsa,
  -    -  U U  - -   -  -   -     -   -  U  
Legszebb asszony ura leszakasztá róla.
 -   -   -   U   U U  U  U -   -  - U  

  
Rózsafán született aranyos párjának
 -  U -    U U -   U U  -   -  - -  
Tündöklő hajába tüzte bokrétának.
 -  -  -  U - U  -  U  -  - - U   

  
Másnap deli ifju kebelén viritott,
 -  -   U U -  U  U U -   U U -    
Dobogott a szive ezer édes titkot.
 U U -   U   U U U U  - -   -  U   

  
Hallgatta, hallgatta szegény árva rózsa
 -   -  U   -   -  U   U -   -  U  -  U 
Kerti pillangóról el-elálmodozva.
 -  U  -  -  - -  U  U -  U -  U  

  
Harmadnap az ifjut koporsóba tették,
 -  -  U  U  -  -   U -  - U  -  -   
Sebét eltakarták a rózsalevelkék.
 U -  -  U -  -  U  -  U U -  -  
A

A

 12

12

^ Bokorrím
A

A

 12

12

^ Bokorrím
A

A

 12

12

^ Bokorrím
A

A

 12

12

^ Bokorrím
A

A

 12

12

^ Bokorrím