Vörösmarty Mihály Sziv című versének elemzése

RitmusképletSzótag
Szív vagyok, elkeserűlt ifjúnak szíve, üres ház,
  -   U  U   -  U U -   -  - -    - U  U -   -   
Melyben kedv nélkűl száll meg az égi lakos;
 -   -   -    -  -    -    U  U  - U  U U  
Itt az öröm szomorúvá lesz, kéj és gyönyör elhal,
-   U  U -    U U - -  -     -  -    U  U  -  U  
A boldog szerelem megriad, és tova kél.
U  -  -    U U -   -  UU   -   U U  -   
Néma halál, te szelíd vendég! jer s zárd el az ajtót,
 - U  U -    U   U -   -  -    -     -   U  U  -  -   
S írd rá: búk, örömek, vissza! bemenni tilos.
  -    -   -   U U -    -   U   U -  U  U U  
 15

12

15

13

15

13
HexameterHexameterHexameter