Vörösmarty Mihály Egy kövér vendégfogadósra című versének elemzése

RitmusképletSzótag
Itt nyugszik Haspók, s örömest, ha zabálni lehetne;
-     -   -   -  -     U U -     U  U -  U  U -  U  
Testét egy buzatár potrohos öble fedi.
 -  -  -    U U -   -  U U  -  U  U U  
Mennyi baromfi-halált okozott ez időnek előtte!
 -   U  U -  U  U -   U U -   U  U - U  U -  U  
Jajjaikat most is hallani sírja fölött.
 -  UU -   -   -   -  U U  -  U  U -   
 15

13

17

13




Hexameter



Hexameter

Pentameter