Zajzoni Rab István Rózsa illatával... című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Rózsa illatával
 -  U -  U - -  
Kented hajadot,
 -  -   U U -   
Csillogó harmattal
  -  U -  -  -  -  
Mostad arcodot.
 -  U  -  U U   

 
Ajkaidra rózsát
-  U-  U  -  - 
Angyal ültetett,
-   U  -  U -    
Biborra lehelt téj
 U -  U  U -    -  
Nyakad, kebeled.
  U -    U U U   

  
Szemed ezer báju
  U U  U -   - U 
Tündöklő világ,
 -  -  -  U -   
Sugarát szerelmi
 U U -    U -  U 
Tündérek fonák.
 -  - -   U -   

  
Leheleted áldó
 U U U U  -  - 
Tavasz fuvalom,
 U -    U U -   
Gyönyört és szerelmet
  U  -   -    U -  -  
Ringat ajkidon.
 -  U  -  U U   

  
Szíved az örömek
  - U  U  U U -  
Paradicsoma,
 U U U  U U  
Benne mulat váltig
 -  U  U -   -  U 
Az isten maga.
U  -  -   U U  

  
Sugár tested körül
 U -   -  -   U U 
A szent lélek leng,
U   -    - -   -    
Hogy kebledbe fogadd,
 -    -  -  U  U -    
Bűnbánón eseng.
 -  - -  U -    

  
Nem mondhatom, mily szép
 -   -   U -    -     -  
S remek vagy, babám;
   U -   -     U -   
Szép, remek nem volnál,
  -    U -   -   -  -   
Ha megmondhatnám.
 U  -  -   -  -  
A

B

A

B

 6

5

6

5

^ Keresztrím
A

B

C

B

 6

5

6

5

^ Félrím
A

B

C

D

 6

5

6

5

A

B

C

D

 6

5

6

5

A

B

C

D

 6

5

6

5

A

B

C

B

 6

5

6

5

^ Félrím
A

B

C

B

 6

5

6

5

^ Félrím
AlliterációAlliterációAlliteráció