Ölvedi László Hiveim, merre vagytok? című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Vértől piros az élet-árok;
 -  -   U U  U  - U  - -   
Kemény csatán, akikre várok:
 U -     U -   U -  U  - -    
Hiveim merre vagytok?
 U U-   -  U  -   U   

  
Másét óvó élő sövényül
 - -  - - - -  U -  -  
Teremtődtem s bár hitem gyérül,
 U -  -  -     -   U -    - -   
Birom, ameddig birom.
 U U   U -  -   U U   

  
Minden új nap: reményveszejtő,
 -  U  -   -    U -   U  -  -  
Minden új út: tétova lejtő,
 -  U  -  -    - U U  -  -  
Zápor mossa, szél veri.
 - -   -  U    -   U U  

 
Átokverte bús Dunamente,
- -  -  U  -   U U -  U  
Bejárja lelkem éjjelente
 U -  U  -  U  -  U -  U 
S bekocog az ablakon.
   U U U  U  -  U U   

  
Gyújtatlan is bizton gyúlad ott
  -  -  U  -   -  -    - U  -   
Szikra lopva, ahol én vagyok;
  -  U  -  U  U U  -   U  -   
Repül erre, arra is.
 U U  -  U  -  U U   

  
Szivetekbe száll a sziporka,
  U U -  U   -   U   U -  U  
Hamuba hull - vagy puskaporba?
 U U U  -      -    -  U -  U 
Elválik majd csakhamar.
-  - -   -     -  U U   

  
Telt marokkal szórom a pernyét
 -    U -  -    - U  U  -   -  
S dúdolok halk, ósdi vecsernyét,
   - U -   -    -  U  U  -   -   
Bánatosat és magyart.
 - U U U  -   U  -    

 
Akarom, hogy akik még élnek,
U U -    U   U -   -  -  -   
Mondjanak bár rossznak, kevélynek,
 -   U -   -   -    -    U -   -   
De jőjjenek utánam.
 U  -  U U  U - U  
A

A

B

 9

9

7

A

A

B

 9

9

7

A

A

B

 9

9

7

A

A

B

 9

9

7

A

A

B

 9

9

7

A

A

B

 9

9

7

A

A

B

 9

9

7

A

A

B

 9

9

7

Alliteráció