József Attila Napszonett című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
A vén díványon hentereg a Nap,
U  -   - -  -   -  U U  U  -   
Magával hozta erdők illatát
 U - -   -  U -  -  -  U -  
S kinek örömből semmi sem maradt,
   U U  U -  -   -  U  -   U -    
Vidultan nézem én kopott diák.
 U -  -   - U  -   U -    U-   

  
Hogy nyújtózik, milyen kacér, hamis!
 -     -  - -    U  -   U -    U U  
Aranyhajával elborítja arcom,
U -   U - U  -  U -  U -  -   
Lágy csókja éri rezgő ajkam is,
 -     -  U - U  -  - -  U  U  
Ölébe békén árva főmet hajtom.
U - U  - -  -  U  - -   -  U   

  
- Ó Nap, a csókod új életre kelt,
  -  U   U   - U  -  - -  U  -    
Ha símogat selyem hajad, még élek;
 U  - U -   U  -   U -    -  - -   
Rossz idegem új ösztönökre lelt.
 -    U U U  -  -   U -  U  -    

  
Maradj örökre - éjszaka lesz, félek,
 U -   U -  U   -   U U  -     - U  
Az éjnek oly riasztó árnya van
U  -  U  -    U-   - -   U  -  
S ó jaj, nem gyújthatom föl önmagam!
  -  -    -    -   U -   U  -  U U  
A

B

A

C

 10

10

10

10

A

B

A

B

 10

11

10

11

^ Keresztrím
A

B

A

 10

11

10

A

B

B

 11

10

10