Zajzoni Rab István Csak Erdélyben nőnek... című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Csak Erdélyben nőnek
  U  -  -   -   - U 
Angyal képü lányok;
-   -   - U  -  U  
Innen válasszatok
-  -   - -   U -  
Nőket ti, királyok.
 - -   U   U -  U   

  
Csak Erdélyben nőnek
  U  -  -   -   - U 
Igazi magyarok,
U U U  U  U -   
Minden gonosz viszályt
 -  -   U -    U  -    
Porba sujtó karok.
 -  U  -  -  U U   

 
Itt nőttem föl én is,
-    -  -   U  -  -   
Szép Erdélyországban,
  -  -  -  -   -  -   
Közel az egekhez,
 U U  U  U -  U  
A bércek honában.
U  -  -   U - U   

  
S mért hogy itt nőttem föl,
   -    U   -    -  -   -   
Büszke vagyok rája;
 -   U  U  -   - U 
Enyém a bérchaza
U  -  U  -   U U 
Vérpiros virága.
 -  U -   U - U  

  
De szép ez a virág!
 U   -  U  U  U -   
Nyilik ez örökre,
  U U  U  U -  U  
Le nem legelheti
 U  -   U -  U U 
Soha senki ökre.
 U U  -  U -  U  

  
S ha az egész földet
   U U  U -    -  U 
Egykor víz boritja,
-   -   -   U -  U 
Akkor is kelyhét e
-  U  -   -   -  U 
Viz fölébe nyitja.
 -   U - U   -  U 
A

B

B

B

 6

6

6

6

A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím
A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím
A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím
A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím
A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím
Alliteráció

Alliteráció