Petőfi Sándor Szeretlek, kedvesem! című versének elemzése

RitmusképletSzótag
Szeretlek, kedvesem,
  U -  -    -  U -   
Szeretlek tégedet,
  U -  -   - U -   
Szeretem azt a kis
  U U U  -   U  -  
Könnyű termetedet,
 -   -  -  U U -   
Fekete hajadat,
 U U U  U U -   
Fehér homlokodat,
 U -   -  U U -   
Sötét szemeidet,
 U -    U UU -   
Piros orcáidat,
 U U  -  -U U  
Azt az édes ajkat,
-   U  - U  -  U  
Azt a lágy kis kezet,
-   U  -    -   U -   
Melynek érintése
 -   U  - -  - U 
Magában élvezet,
 U - U  -  U -   
Szeretem lelkednek
  U U -   -  -  -  
Magas röpülését,
 U -   U U - -   
Szeretem szivednek
  U U -    U -  -  
Tengerszem-mélységét,
 -  -   -   -   - -   
Szeretlek, ha örülsz
  U -  -    U U -   
És ha búbánat bánt,
-   U  - - -   -    
Szeretem mosolyod
  U U -   U U  -  
S könnyeid egyaránt,
   -   UU  U  U -    
Szeretem erényid
  U U U  U -  -  
Tiszta sugárzását,
 -   U  U -  - -   
Szeretem hibáid
  U U -   U --  
Napfogyatkozását,
 -  U  -  U - -   
Szeretlek, kedvesem,
  U -  -    -  U -   
Szeretlek tégedet,
  U -  -   - U U  
Amint embernek csak
U -   -  -  -    -  
Szeretnie lehet.
  U -  UU  U -   
Kivűled rám nézve
 U - -   -   -  U 
Nincs élet, nincs világ,
 -    - -    -     U -   
Te szövődöl minden
 U   U - -   -  -  
Gondolatomon át,
 -  U U U U  -   
Te vagy érzeményem
 U  U   -  U -  -  
Mind alva, mind ébren,
 -   -  U   -   -  -   
Te hangzol szivemnek
 U  -   -    U -  -  
Minden verésében,
 -  -   U - - -   
Lemondanék minden
 U -  U -   -  -  
Dicsőségrül érted
 U  - -  U  -  -  
S megszereznék érted
   -   U -  -  -  -  
Minden dicsőséget,
 -  -   U  - - -   
Nekem nincsen vágyam,
 U -   -   -   -  -   
Nincsen akaratom,
 -   U  U U U -   
Mert amit te akarsz,
 -   U -   U U -    
Én is azt akarom,
-  U  -   U U -   
Nincs az az áldozat,
 -    U  U  -  U -   
Mely kicsiny ne lenne
 -    U  -    U  -  U
Éretted, hogyha te
- -  -    -   U  U
Örömet lelsz benne,
U U -   -     -  U  
S nincs csekélység, ami
   -      U -   -   U U 
Gyötrelmesen nem sért,
  -  -  U -   -   -    
Hogyha te fájlalod
 -   U  U  -  U U 
Annak veszteségét,
-  -   -   U - -   
Szeretlek, kedvesem,
  U -  -    -  U -   
Szeretlek tégedet,
  U -  -   - U -   
Mint ember még soha,
 -   -  -   -   U U  
Sohasem szeretett!
 U U -    U U -   
Oly nagyon szeretlek,
-    U  -    U -  -   
Hogy majd belehalok,
 -    -    U U U U  
Egy személyben minden,
-     U -   -   -  -   
De mindened vagyok
 U  -  U -   U  U 
Aki csak szerethet,
U U   -    U -  U  
Aki csak él érted:
U U   U  -  -  -    
Férjed, fiad, atyád,
 -  -    UU   U  -   
Szeretőd, testvéred,
  U U -    -   - U  
És egy személyben te
-  -     U -   -   U 
Vagy mindenem nekem:
 -    -  U -   U -    
Lyányom, anyám, húgom,
  -  U   U  -    - -   
Szeretőm, hitvesem!
  U U -    -  U -   
Szeretlek szivemmel,
  U -  -    U -  -   
Szeretlek lelkemmel,
  U -  -   -  -  -   
Szeretlek ábrándos
  U -  U  -  -  U 
Őrült szerelemmel!...
- -     U U -  U     
És ha mindezért jár
-   U  -  U -    -  
Díj avvagy dicséret,
 -  -  -    U  - -   
Nem engem illet az,
 U  -  U  -  U  U  
Egyedül csak téged,
U  U -    -   - U  
A dicséretet és
U  U  - U U  -  
Díjat te érdemled...
 - -   U -  -  -     
Mert tőled tanultam
 -    - -   U -  U 
Én e nagy szerelmet!
-  U  -     U -  U  
 6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6AlliterációAlliterációAlliteráció

Alliteráció

Alliteráció

AlliterációAlliteráció

AlliterációAlliterációAlliteráció