Batsányi János Bárótzi Sándor képe alá című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Híven szolgálta a hazát;
 - -    -  -  U U  U -   
Fenn lészen érdeme,
 -    -  U  -  U U  
Míg el nem hagyja szép szavát
 -  -   -   -   U   -    U - 
Árpád dicső neme.
-  -   U  -  U U 
A

B

A

B

 8

6

8

6

^ Keresztrím