Szemere Miklós A falu bolondja című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Bohó Jancsi az én nevem,
 U -  -   U U  -   U -   
Hehehe!
 U U U 
A királynak sem szolgálok,
U  U -   -   -    -  - -   
Merre tetszik, ott kószálok;
 -  U  -   U   -    -  - -   
Ha én elkacagom magam -
 U -  -  U U -   U U   
Egész falu kacag rajtam,
U -    U U  U -   -  -   
Hehehe!
 U U U  

  
Tarisznya lóg a vállamon,
 U -    U  -  U  -  U -   
Hophophop!
 -  -  U  
Egy rossz poltra sincsen benne,
-    -     -   U  -   -   -  U  
Volna benne, hogyha lenne;
 -  U  -  U   -   U  -  U  
Táncomat, ha akad párom,
 -  U -    U U -   - -   
Csak egy gatyaszárban járom,
  U  -    U  U  -  -   - -   
Hophophop!
 -  -  U   

  
Gazdag ember volt az apám,
 -  U  -  -   -   U  U -   
Biz igen!
 U  U U  
A mit csak bírt, azt mind birom,
U  -    -   -    -    -    U -   
Saját talpam a bocskorom.
 U -   -  U  U  -   U -   
Hej de jó bőr! ha kilyukad,
 -   U  -  -    U  U  U U  
A lyuk újra összeragad -
U   U  -  U -   U U -    
Biz igen!
 U  U U   

  
Hát az anyám mit hagyott rám?
 -  U  U  -   -   U  -    -   
Mit bizony?
 -   U U   
Egy korsót: a tenyeremet,
-    -  -   U  U  U U -   
Két párnát: a két fülemet;
 -   -  -   U  -   U U U  
Ezt soh`se kell megfoltozni,
-    -   U  -    -  -  -  U 
Azt soh`se kell megdrótozni,
-    -   U  -    -   - -  U  
Nem bizony!
 -   U U    

  
Kocsmárosné hallja kend csak,
 -   - -  -  -   U  -     -   
Hehehe!
 U U U 
Adjon egy pint bort galambom!
-  U  -    -    -    U -  -   
Holtom után kendnek hagyom,
 -  U  U -   -   -   U  -   
Kendnek mind a két párnámat,
 -   -   -   U  -   -  - U  
A korsómat, bocskoromat -
U  -  - -    -   U U -    
Hehehe!
 U U U 
A

A

B

B

C

C

A

 8

3

8

8

8

8

3

A

B

C

C

D

D

B

 8

3

8

8

8

8

3

A

B

C

C

D

D

B

 8

3

8

8

8

8

3

A

B

C

C

D

D

B

 8

3

8

8

9

9

3

A

B

C

C

D

D

B

 8

3

8

8

8

8

3

Alliteráció