Móra Ferenc A gavallér zsiráf című versének elemzése

RitmusképletSzótag
Bálba készült a zsiráf,
 -  U  -  -   U   U -   
haja, hajdinárom,
 U U   -  U - -   
legeslegszebb ő akart
 U -  -   -   - U -   
lenni mindenáron.
 -  U  -  U - -   
Daliás a termete,
 U U-  U  -  U U  
csak a lába görbe,
  U  U  - U  -  U  
kedvetelten vigyorog
 -  U -  -   U  U -  
bele a tükörbe:
 U U U  U -  U   
"Peregjen a sarkantyú,
  U -  U  U  -  -   -  
guruljon a tallér,
 U -  U  U  -  -   
nincs hetedhét faluban
 -     U -  -   U U -  
több ilyen gavallér!"
 -   U  -   U -  -    

 
Az állatkert lakóit
U  -  -  -    U --  
sorba megigézi,
 -  U  U U - U  
fóka, medve, elefánt
 - U   -  U  U U -   
csodálkozva nézi.
  U -  -  U  - U  
Világlátott papagáj
 U -  - -    U U -  
szundít a fa ormán,
  -  -  U  U -  -  
az rikoltoz le csupán
-   U -  -   U   U -  
csúfolódó formán:
  - U - -  -  -    
"Hosszú nyakon rövid ész,
  -   -   U -   U U  -    
nem vagy te gavallér,
 -   -    U  U -  -   
hosszú nyakad kicsit ér,
 -   -   U -   U  U  -   
ha nincs rajta gallér!"
 U  -     -  U  -  -    

 
Elszégyenli magát a
-   -  -  U  U -  U 
hosszú nyakú állat,
 -   -   U - -  -   
felköti a bocskorát,
 -  U U U  -   U -   
s a városba vágtat.
  U  - -  U  -  -   
Bedugja a fejit egy
 U -  U U  U U  -   
divatárus boltba -
 U U - -   -   U   
tátott szájjal rámered
 - -     -  -   - U -  
főnök, inas, szolga.
 - U   U -     -  U  
"Uraságod mit akar?"
 U U - -   U  U U    
"Terem-e itt gallér?
  U U  U -    -  -  
Azzal lesz énbelőlem
-  -   U   -  U - -  
divatos gavallér!"
 U U -   U -  -    

  
"Van itt ezer milliom!" -
  U  -   U -   -  U-      
hajladoz a boltos,
 -  U U  U  -  -   
három segéd hatfelé
 - -   U -   -  U - 
skatulyáért futkos.
  U U  --    -  U  
Asztalra áll az egyik,
-   -  U -   U  U  U  
a másik létrára:
U  - -   -  - U  
így próbálják a gallért
-     - -  -  U  -  -  
a zsiráf nyakára.
U   U -    U - U  
De erre a nyakra mind
 U -  U U   -  U  -  
alacsony a gallér -
U U  U   U  -  -    
jaj, nem is lesz belőle
 -    U  -   -    U - U 
világszép gavallér!
 U -   -   U -  -   

  
Segítettek a baján
 U - -  U  U  U -  
végre móddal-okkal:
 -  U  -  U  -  -    
ha egy gallér nem akadt,
 U -    -  -   U  U -    
betakarták sokkal.
 U U -  -   -  U  
Egyvégtiben tíz tucat
-   -  U -   -   U -  
fért el éppen rajta,
 -   U  -  -   -  U  
gömbölyített, kihajtott,
 -  U  - -     U -  -    
mindenféle fajta,
 -  -  - U  -  U  
lapos, magas, alacsony,
 U -    U U   U U  -    
tarkabarka gallér -
 -  U -  U  -  -    
nem is volt több a bálon
 U  -   -    -   U  - U 
ilyen szép gavallér!
U  -    -   U -  -  
 7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

67

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

67

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

67

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

67

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

AlliterációAlliteráció

Alliteráció