Kölcsey Ferenc Vad homály kél... című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Vad homály kél nyúgot boltozatán
 -   U -    -    - -   -  U U - 
Éjjelében a nap elmerűl,
-  U - U  U  U  -  U -   
Barna felhő szikla tornyozatán
 -  U  -  -   -  U  -   U U -  
Szívborzasztó néma csendben űl,
  -  -  -   -  - U   -   U  -   
Rejt villámot, rejt halált keblébe,
 -    -  - -    -    U -    -  - U  
Vándor indul mégis ellenébe,
 -  U  -  -   - U  -  U - U  
Nem remeg, bár búsan int az ég,
 -   U -    -   - U  -   U  -   
S nyílt előtte kétes messzeség.
    -   U -  U  - -   -   U -  
A

B

A

B

C

C

D

D

 10

9

10

9

10

10

9

9