Pósa Lajos Ereklyék című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Virágos kis kamarában
 U - -   -   U U - -  
Tulipántos láda -
 U U -  -   - U   
Ki-kinyitja a biróné
 U  U  -  U U  U - - 
Százszor is napjába.
  -   U  -   -  - U  

 
Elmotozgat, elrakosgat
-  U -  U   -  U -  -  
Benne édesbúsan!
 -  U - -  - U  
Életének a legdrágább
- U - U  U  -   - -  
Ereklyéje ott van.
U -   - U -    U   

  
Pipikendőt, gyöngygalárist
 U U -  -     -    U - -   
Könnyével áztatja,
 -   - U  -  -  U 
Iczipiczi czipellőket
-  U -  -   U -  - U 
Összecsókolgatja.
-   U  - -  -  U 
A

A

B

A

 8

6

8

6

^ Visszatérő rím
A

B

C

A

 8

6

8

6

A

B

C

B

 8

6

8

6

^ Félrím
Alliteráció

Alliteráció