Zigány Árpád Három picziny arany-hal című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Három picziny arany-hal
 - -   -  U   U -    U 
úszkál az üvegben:
-   -  U  U -  -    
De jó dolguk van nekik
 U  -  -  -   -   U U 
ebben a melegben!
-  U  U  U -  -   
Pista éppen ezt mondja
 -  U -  U  -    -   U
a kis Erzsikének,
U  U  -   U - -   
S kéri tőle a felét
   - U  - U U  U -  
vajaskenyerének;
 U -  U  U - -   
Meg akarja etetni
 U  U -  U U -  U
a kis halacskákat:
U  -   U -   - -    
Vizbe szórná majd nekik
 -  U   -  -  -    U U 
a kenyér-morzsákat.
U  U  -   -   - U  
A

B

C

B

D

E

F

E

C

G

C

G

 7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6