Zigány Árpád Ilonka című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Kis Ilonka fölczifrázza babáját,
 U  U -  U  -   -  -  U  U - -   
Fölveszi a vasárnapi ruháját:
 -  U  U U  U -  U U  U - -   
Így indul el Margithoz a szomszédba,
-   -  U  -   -  -  U  U   -   -  U  
Baba-ruhát visz neki ajándékba.
 U U  U -   -    U U U -  -  U 
Alkonyatig jókedvűen játszanak,
-  U  U -   - -  --   -   U -   
De mikor már nyugovóra száll a nap,
 U  U -   -    U U - U   -   U  -   
Kis Ilonka elbúcsúzik módosan,
 U  U -  U -  -  - -   - U -   
S hazaballag fáradtan és álmosan.
   U U -  -   - -  U  -  -  U U  
A

A

B

B

C

C

D

D

 11

11

11

11

11

11

11

11

^ Páros rím
Alliteráció