Zigány Árpád Jó gazdasszony című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Jó gazdasszony Ilonka,
 -  -  -   U   U -  U  
Dolgozik is naponta:
 -  U U  -   U -  U   
Kora reggel neki lát,
 U U  -  -   U U  -   
Mind kimossa a ruhát:
 -    U -  U U  U -   
Aztán szépen tereget,
-  -    - -   U U -   
Felköti a kötelet,
 -  U U U  U U -   
Szárogatja a ruhát,
  - U -  U U  U -   
Megmosdatja a babát:
 -  -  -  U U  U -   
Akkor tisztát ad reá
-  -   -   -  -   U- 
S elviszi... tudod hová?
  -  U  U     U -   U -  
Sétálni az utczára,
 - -  U U  -   - U  
Maga mulatságára.
 U U  U -  - - U 
A

A

B

B

C

C

B

B

D

E

F

F

 7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7Alliteráció