Pósa Lajos Viki öröme című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Olyan kedve
U  -   -  U 
Nincs senkinek,
 -     -  U -   
Mint a kedves
 -   U  -  -  
Kis Vikinek.
 -   U U U   

 
Örülhet is,
U -  U  -   
Biz örülhet:
 U  U -  -    
Bábut kapott,
 - -   U -    
Gyönyörüet.
  U  U UU   

 
Üvegből van
U -  -   -  
Szemgolyója,
  -  U  - U  
Czifra rongyból
  -  U  -    -  
Viganója.
 U U - U  

  
Haja szöszből,
 U U   -   -   
Lába fábul -
 - U  - U   
A ki látja,
U  U  -  U  
Bizony bámul!
 U -    - U   

  
Viki nem tud
 U U  -   -  
Még beszélni,
 -   U  -  U 
A hogy tudja,
U  -    -  U 
Ugy dicséri.
-    U  - U  

  
"Cse-cse!" - rebeg
   U   U      U -  
Gügyögően -
 U  U --    
S himbálja a
   -  -  U U 
Levegőben.
 U U - U   

  
Bábu, bábu,
 - U   - U  
Himbálózzál!
 -  - -  -   
Viki, Viki,
 U U   U U  
Vigadozzál!
 U U -  -   

  
Jó kedvedet
 -  -  U U 
Angyal óvja!
-   U  -  U  
Ne hagyjon el
 U  -   U  -  
Pillangója!
 -  -  - U 
A

B

A

B

 4

4

4

4

^ Keresztrím
A

B

C

B

 4

4

4

4

^ Félrím
A

B

C

B

 4

4

4

4

^ Félrím
A

B

C

B

 4

4

4

4

^ Félrím
A

B

C

B

 4

4

4

4

^ Félrím
A

B

C

B

 4

4

4

4

^ Félrím
A

B

C

B

 4

4

4

4

^ Félrím
A

B

C

B

 4

4

4

4

^ Félrím
AlliterációAlliterációAlliteráció